Archiv pro rubriku: Dialog

Kategorie k zobrazování pouze na webu dialog.stemmark.cz

nahled

Pořadatel je rozhodující kritérium pro letní tábor

Pořadatel tábora je rozhodujícím kritériem při výběru

Vzpomínáte si na své dětství? Trávili jste ho také buď u babičky, nebo na táborech? Tehdy se jednalo o dvou a více týdenní výjezdy do pustiny, kde se dala dělat spousta zábavných věcí jako spaní v chatrných chatkách nebo stanech, vodní války a podobně. I dnes jsou dětské tábory ve spoustě rodin poměrně pevnou součástí prázdninového programu.

Ve druhé polovině června má podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK většina rodičů (86% rodičů dětí mezi 5-17 lety) o plánech na léto poměrně jasno. Na nějakou z variací dětského tábora se své dítko rozhodlo poslat 42 % rodičů a téměř stejně tolik (44%) jej této zkušenosti vystavit letos nehodlá. Výsledky minulých výzkumů vycházejí podobně, což naznačuje, že se situace v posledních dvou letech nijak výrazně neproměnila.  graf2

Na plné čáře v letošním roce vedou tábory se sportovní tématikou (volí je 35% rodičů), ať už se jedná o tábor obecně sportovní, nebo s konkrétnějším zaměřením jako vodácký nebo fotbalový tábor. Dále jsou mezi rodiči preferovány tábory bez bližšího zaměření, jejichž cílem je děti vhodně zabavit, například hrou nebo podobnými aktivitami. Tuto variantu volí podle výsledků agentury STEM/MARK 29% rodičů. V posledních letech se také do módy vrací skautské tábory, kde se děti učí základním znalostem a dovednostem potřebným k přežití v přírodě. Na takový tábor míří zhruba 10% dětí.

Existují dvě nejrozšířenější varianty tábora – pobytový tábor a tábor příměstský. Pobytový tábor i dnes odpovídá tomu, na co jsme byli zvyklí my i naši rodiče. Jedná se o výjezd s ubytováním. Tato forma je i dnes velmi oblíbená, děti tam má v letošním roce v plánu poslat 58% rodičů, standardně na dobu jednoho nebo dvou týdnů. Příměstský tábor je naopak variací na školku či družinu, děti přespávají doma a jsou na táboře jen po dobu, kdy jsou rodiče v práci. Tuto formu tábora se letos chystá jednoznačně zvolit 26% rodičů a další ji zvažují.

Nabízí se otázka, podle čeho vybrat ten pravý tábor? Důležitými kritérii při výběru jsou tento rok pořadatelé tábora, případná předchozí vlastní zkušenost a také reference. Průzkum agentury STEM/MARK dále ukazuje, že reference od známých jsou navíc jedním z nejčastějších zdrojů, ze kterého rodiče čerpají o táborech informace. Mužům jsou velkou inspirací také samotné děti, které přijdou s nápadem, kam by chtěly jet, ženy víc hledají informace na internetu.  graf1

Přestože cena není tedy tím nejzásadnějším kritériem, je stále důležitá. Cena za jedno dítě v 76 % případů nepřesáhne 4000 Kč. Liší se však samozřejmě podle typu a délky tábora. Za týdenní příměstský tábor, zaplatí rodič v průměru 1800 Kč, za stejně dlouhý pobytový to bývá okolo 3200 . Mezi týdenním pobytovým a dvoutýdenním pobytovým však paradoxně takový rozdíl nebývá, za čtrnáctidenní tábor se cena vyšplhá zhruba na 3900 Kč.

Výzkum realizovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku online populace ve věku 15-59 let o velikosti 514 respondentů. Šetření proběhlo v červnu 2016.  

 

DeathtoStock_NotStock

Ukončení těžby na Karvinsku

STEM/MARK:
75 % obyvatel Karviné by se pokusily zachránit těžbu uhlí v Moravskoslezském kraji, čtvrtina nikoli

Téměř všichni dotázaní (99 %) se obávají následné nezaměstnanosti vedoucí až
k exekucím (93 %)

Další možné negativní dopady ukončení těžby z pohledu dotázaných

  • pokles kupní síly obyvatel (89 %)
  • nárůst kriminality (86 %)
  • úpadek dalších firem v regionu (82 %)
  • rozpad některých rodin (81 %)
  • sociální nepokoje (80 %)
  • alkoholismus (78 %)

Současná situace kolem společnosti OKD vzbuzuje mnoho otázek ohledně budoucnosti Moravskoslezského kraje a případných dopadů ukončení těžby uhlí na Karvinsku. Agentura STEM/MARK provedla průzkum mezi obyvateli Karviné. Tři čtvrtiny z nich by se pokusily těžbu zachránit a zachovat tak pracovní místa. Téměř čtvrtina by další ztrátovou produkci uhlí nepodporovala a neefektivní fungování firmy ukončila.

Malá část oslovených (3 %) nemá pro rozhodnutí dostatek informací, proto se nepřiklání k žádnému z řešení.

Nejde jen o přítomnost
Pokud jde o společenské dopady případného ukončení těžby uhlí na Karvinsku, téměř všichni dotázaní se obávají budoucího zvýšení nezaměstnanosti a s tím souvisejících hrozících exekucí majetku.
Většina respondentů výzkumu STEM/MARK také očekává negativní dopady ve formě poklesu kupní síly (89 %) nebo růstu kriminality (86 %). Obyvatele by nepřekvapily ani sociální nepokoje nebo nárůst spotřeby alkoholu v místě, zejm. kvůli pocitu bezvýchodné situace. Někteří lidé očekávají i přímý vliv na své rodiny, polovina očekává zhoršení pocitu bezpečí v běžném životě, obtíže při hledání zaměstnání v lokalitě a zhoršení životní úrovně.

Kdo má problém řešit? Kdo se má zapojit do jeho případného financování?
Do řešení současné problematiky Karvinska je podle dotázaných ve výzkumu STEM/MARK zapojeno mnoho různých subjektů. Kromě vlastníků také hornické odbory, vláda, ministři, poslanecká sněmovna, vládní strany či Moravskoslezský kraj aj. Obyvatelé Karvinska se však shodují, že zasahovat a vyřešit situaci by měly pouze dva ze zúčastněných subjektů – vlastníci společnosti a vláda.
Mladí lidé do 30 let jsou ve svých názorech vyhraněnější než zbytek populace. O problematiku související s ukončením těžby uhlí se sice výrazně méně zajímají, o to silněji ale zastávají názor o nezbytné intervenci státu nebo kraje do záchrany těžební společnosti a tím pracovních míst.

Průzkum byl realizovaný 7. dubna 2016 agenturou STEM/MARK na vzorku 300 respondentů reprezentujících dospělou populaci Karviné.

Kontakt: Jan Tuček, tucek@stemmark.cz

nahled

Prolomení zabezpečení naší e-mailové schránky nás neděsí

Nedávná kauza útoku hackerů na soukromou e-mailovou schránku premiéra Bohuslava Sobotky vznáší otázky na úroveň zabezpečení našeho soukromí. Agentura STEM/MARK proto svůj výzkum zaměřila právě tímto směrem. Více jak čtyři pětiny (82 %) dotázaných, kteří vlastní jednu a více soukromých e-mailových schránek, si myslí, že je mají dostatečně zabezpečené.

graf1
Způsoby zabezpečení soukromé e-mailové schránky

Prozradit někomu heslo od své soukromé e-mailové schránky není zrovna nejobezřetnější, alespoň jednou to ale udělala téměř čtvrtina (23 %) jejich majitelů, jedná se spíše o ženy.

Jednou z taktik, kterými se snažíme své schránky ochránit, může být snaha si hesla k nim zapamatovat a nikoli je zapisovat a ukládat. Naprostá většina (85 %) majitelů soukromých stránek si svá hesla také pamatuje.

Kromě výše zmíněných možností existuje několik dalších způsobů zabezpečení e-mailové schránky. Nejoblíbenějším způsobem je nastavit si opravdu složité heslo, které se nedá prolomit (59 % majitelů soukromé mailové schránky). Takovou strategii volí spíše mladší respondenti (15-29 let). Téměř stejně často respondenti výzkumu STEM/MARK uváděli možnost nastavit si při změně hesla takové kontrolní otázky, které nikdo neuhádne (58 %). Tento způsob zabezpečení uplatňují spíše lidé ve věku od 30-44 let. Trojici nejčastějších způsobů ochrany doplňuje volba bezpečného poskytovatele e-mailu, 56 % majitelů soukromého e-mailu si vybírá jen takové poskytovatele, u kterých má bezpečí zaručeno.

graf2n

V kůži premiéra Bohuslava Sobotky
Z výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že kauza útoku hackerů na soukromou e-mailovou schránku premiéra Bohuslava Sobotky nevyvolala mezi dotazovanými respondenty žádnou paniku. Pouhá 2 % majitelů soukromé e-mailové schránky učinila na jejím základě opatření, která vedla ke zvýšení bezpečnosti, a 14 % respondentů se na to chystá. Zbylou většinu (84 %) v tomto směru kauza neovlivnila, mají svou schránku dostatečně zabezpečenou, nebo je jim to jedno.

Jaký dopad by to pro dotázané účastníky výzkumu mělo, kdyby se jim někdo dostal do mailové pošty a zveřejnil by ji? Většina dotázaných (70 %), kteří vlastní jak soukromý, tak pracovní e-mail, uvedla, že by to pro ně nemělo žádný dopad. Nemají ve své pracovní ani soukromé mailové poště nic, co by nešlo zveřejnit. Pro čtvrtinu dotázaných (26 %) by to byl průšvih, ale dalo by se to přežít. Jinak řečeno, ani v případě, že by došlo na nejhorší, nepředstavuje hrozba prolomení zabezpečení soukromé nebo pracovní e-mailové schránky pro dotazované respondenty žádnou katastrofu.

Tématem zabezpečení e-mailových schránek se v reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 13. do 15. ledna 2016.

pic_01

Jak se bráníme nachlazení a chřipce

Z prosincového výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že téměř tři čtvrtiny oslovených respondentů předcházejí nachlazení alespoň někdy užíváním přípravků na posílení imunity.

Někdy to ale ani s prevencí nevyjde a je potřeba zajít pro léky. Takto v lékárně nakupuje alespoň někdy různé preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky více než 90 % internetové populace ve věku 15 – 59 let.

Přípravky na posílení imunity

Z výzkumu vychází, že přípravky na posílení imunity užívá alespoň někdy 71 % oslovených respondentů. Ve 13 % těchto případů se jedná o jejich častou konzumaci, ve 29 % případů o občasné užívání a dalších 29 % připadá na výjimečné využití preparátů z uvedeného produktového segmentu. Z lidí, kteří přípravky na posílení imunity nikdy neužívají, se častěji jedná o osoby ve věku 45-59 let. Užívání těchto produktů také obecně klesá s úrovní dosaženého vzdělání.chart_01

Preparáty pro zvýšení imunity jsou většinou užívány nárazově (74 %). Jejich pravidelné užívání deklarovala pouze čtvrtina oslovených osob, častěji nejmladší respondenti do 29 let.

Preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy či chřipky

Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, téměř všichni někdy zakoupíme v lékárně nějaké preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky. Častěji se jedná o zákazníky z řad žen a obecně také o osoby s vyšším vzděláním. Naopak 6 % oslovených tyto produkty v lékárně nenakupuje nikdy. V tomto případě jde častěji o muže. Zbylá 2 % respondentů do lékárny nechodí vůbec (častěji jsou to opět muži a nejmladší respondenti ve věku do 29 let).

Pokud lidé v lékárně sortiment přípravků pro léčbu nachlazení a chřipky nakupují, pak více než dvě pětiny z nich (41 %) většinou zvolí „svůj osvědčený preparát“ (častěji se jedná o ženy). Naopak čtvrtina oslovených si při nákupu nechá poradit od lékárenského personálu (častěji jde o muže a nejmladší zákazníky do 29 let). Třetina osob pak nemá vyhraněné nákupní chování (častěji ženy a lidé starší 30 let).
chart_02

I v případě, že si zákazník jde do lékárny pro svůj osvědčený lék na nachlazení nebo chřipku, alespoň někdy se stane, že si nakonec na radu lékárníka koupí jiný preparát, nebože si k danému produktu přikoupí ještě další lék. Jako častou uvedlo tuto situaci 7 % osob, jako občasnou 44 % a jako výjimečnou 39 % dotázaných. Naopak 11 % zákazníků svůj původní nákupní úmysl nemění a ani nekupuje nic navíc.

Na základě reklamy nikdy v lékárně nenakupuje přípravky na nachlazení či chřipku pouze 6 % osob, 94 % dotázaných uvedlo, že je reklama při nákupu ovlivní alespoň někdy (10 % často, 47 % občas a 37 % výjimečně).

Tématem nákupu preparátů na posílení imunity a na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky v lékárně se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 505 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 14. do 17. prosince 2015.

STEM/MARK pomáhá Člověku v tísni na Ukrajině

Příspěvek 100 000 Kč společnosti STEM/MARK, a.s. byl využit na pokrytí nákladů souvisejících s distribucí humanitární pomoci na Ukrajině, a to konkrétně v souvislosti s realizací následujících programů:

  1. V rámci programu obnovy obydlí jsme ve spolupráci s ukrajinskou pobočkou UNHCR opravovali částečně poničené domy. Nakupovali a dodávali jsme stavební materiál a nástroje potřebné k základním opravám domů. Finanční prostředky poskytnuté společností STEM/MARK spolufinancovaly dopravu a distribuci stavebního materiálu a nástrojů k vybraným rodinám.
  2. V březnu roku 2015 jsme na Ukrajinu vypravili pět kamionů s humanitární pomocí pro uprchlíky a další lidi zasažené konfliktem. Konvoj vezl mouku, střešní krytinu, fólii, lehátka, spací pytle, hygienické prostředky, nádobí, lékárničky nebo oblečení. Celkem více než 110 tun české pomoci v hodnotě 975 000 korun potom bylo uskladněno v humanitárním skladu a průběžně distribuováno těm nejpotřebnějším. Finanční prostředky poskytnuté společností STEN/MARK spolufinancovaly dopravu a distribuci stavebního materiálu a oblečení lidem ve vesnicích a městech v Doněcké a Luhanské oblasti na obou stranách bojové fronty.

Celá zpráva zde: Zpráva Člověka v tísni

nahled

Pro vánoční dárky také do lékárny

nahled Vánoce se kvapem blíží a většině z nás nastávají starosti s výběrem dárků pro své nejbližší. Vybírat můžeme z široké nabídky různých kamenných i internetových obchodů. Nicméně část populace volí k nákupu také lékárny, které pro své zákazníky velmi často připravují speciální vánoční edice výrobků.

Podle nejnovějšího výzkumu společnosti STEM/MARK a časopisu Pharma Profit nakupuje vánoční dárky v lékárně více než polovina internetové populace.

Nákup vánočních dárků v lékárně
Vánoční dárky nakupuje v lékárně 56 % internetové populace (5 % často a 51 % někdy). Nabídku lékáren v této souvislosti častěji využívají ženy, lidé starší 30 let, vysokoškoláci a také obyvatelé Prahy.graf1

Z konkrétního sortimentu zákazníci nejčastěji vybírají různé vitamínové či multivitamínové balíčky a přípravky (77 %), limitované vánoční edice zdravotnických pomůcek nebo léčivých přípravků (34 %) a také dermokosmetiku (22 %, častěji ji nakupují lidé ve věku 15-29 let).

Nejčastěji jsou výrobky z lékáren obdarováváni senioři – babičky a dědečci v rodině (71 %). Na své si ale přijdou i ostatní členové domácnosti. Pro manželku či přítelkyni nakoupí v lékárně 35 % mužů, pro manžela či přítele 23 % žen. Pro své děti zvolí takovýto dárek pětina osob (častěji lidé ve věku 45-59 let), pro své známé pak 7 % oslovených.

Průměrná útrata za vánoční dárky v lékárně se pohybuje okolo 970 Kč. Nejčastěji lidé vynaloží na nákup těchto dárků částku v rozmezí 201-500 Kč (33 %) či 501-1000 Kč (40 %). Nicméně 22 % dotázaných je ochotno utratit více než 1000 Kč.graf2

Důvody nákupu vánočních dárků v lékárně
Důvodem nákupu vánočních dárků v lékárně je především pozitivní předchozí zkušenost s daným sortimentem (39 %, uváděno častěji ženami), dostupnost výrobků právě pouze v lékárně (36 %, zmiňováno častěji osobami s vyšším vzděláním) a také speciální vánoční edice různých zdravotnických prostředků a přípravků (39 %). Nemalou roli hraje i určitá univerzálnost dárků  z lékárny (29 %) a také cena výrobků (21 %).

Tématem nákupu vánočních dárků v lékárně se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. Výzkumu se zúčastnilo 493 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 13. do 18. října 2015.

 

nahled

Trenky nad Hradem mířily na Zemana, myslí si Češi…

Alespoň to vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, podle kterého kuriózní zástava nad sídlem prezidenta republiky pobavila celé dvě třetiny populace. Cimrmanovský charakter národa se projevil i navzdory faktu, že akci skupiny Ztohoven schvaluje jen 39 % dotázaných. Pohoršení vyvolala spíše u starších lidí, levicových voličů a lidí, kteří Zemanovo působení hodnotí kladně.

Z čistě mediálního pohledu se akce skupiny podařila. Zaznamenalo ji téměř 90 % populace a kontroverze je cítit už z faktu, že dvě třetiny respondentů výzkumu kominická šaráda pobavila, i když ji tak úplně neschvalují (čtvrtina těch, které to pobavilo, to stejně odmítá – zejména vyučení a lidé ve věku 30-44 let). Pouze čtvrtina respondentů si akci spojuje se znesvěcením symbolu české státnosti. Téměř dvě třetiny se domnívají, že trenky nad Hradem zesměšňují Miloše Zemana, a polovina je vnímá jako kritiku vstřícné politiky Hradu vůči Rusku a Číně.

graf1

„Podle levicových voličů šlo také o snahu zviditelnit se v médiích, ti pravicoví akci považují za recesi,“ říká Jan Tuček ze STEM/MARK a dodává: „Smysl pro humor a nadsázku v tomto případě levicoví voliči příliš nemají, akci spíše odsuzují jako trestný čin a hanobení hlavy státu.“

Miloš Zeman ale může být klidný. Výzkum STEM/MARK se zabýval i otázkou, nakolik se trenky nad Hradem projeví v popularitě prezidentovy osobnosti. Naprostá většina respondentů (84 %) se domnívá, že vliv na Zemanovu popularitu to nebude mít vůbec žádný. A podle Zemanových příznivců vyvěšení neadekvátní prezidentské standarty vyvolá dokonce její nárůst.

Ovčáček pohořel

Ať už to bylo smyslem akce či nikoli, Ztohoven prověřilo také schopnosti prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Jeho reakci slyšela třetina respondentů výzkumu STEM/MARK, podle kterých nedopadl úplně nejlépe. Jen pětina ji považuje za správnou a oceňuje, jak „jim“ to natřel, polovina reakci sice chápe, ale Ovčáček podle ní volil příliš ostrá slova, a téměř třetina si o jeho vystoupení myslí, že bylo strašné.

A jaké následky by měli nést iniciátoři celé akce?

I když Češi chápou vlající rudé trenky nad symbolem české státnosti většinou jako recesi, na tomhle se úplně neshodnou. Třetina respondentů považuje za adekvátní reakci omluvu, 28 % by celou záležitost nechalo být a podle pětiny by Ztohoven mělo zaplatit pokutu. Podle ředitele agentury STEM/MARK Jana Tučka si téměř pětina respondentů pohrává s myšlenkou odsouzení skupiny k podmínečnému trestu či dokonce trestu „natvrdo“, ale najdou se i tací, kteří by Ztohoven pochválili před nastoupenou jednotkou.

graf2

Výzkum agentury STEM/MARK se uskutečnil prostřednictvím panelu Dialog kombinovanou metodou dotazování (CATI, CAWI) a zúčastnilo se jej 623 respondentů. Terénní fáze výzkumu proběhla od 22. do 24. 9. 2015.

Forbidden fruit September 1, 1999

Hříšní Češi (5. díl)

Sice si myslíme, že bychom neměli, ale stejně …

Specifický postoj Čechů k dodržování společenských pravidel slušnosti ilustrují odpovědi respondentů výzkumu STEM/MARK na otázku, u kterých prohřešků vnímají největší problém v přístupu většiny společnosti. Tedy že jde o prohřešky, které jsou tolerovány, ale tolerovány by být neměly. Na špici se s 57 % umístil alkohol za volantem, podplácení (55 %) a neplacení daní (51 %).

Podívejme se blíže na rozdíly ve vnímání této problematiky mezi muži a ženami. Ženy například považují jízdu načerno v MHD za daleko menší problém než muži a zároveň se podle vlastního vyjádření tohoto přestupku také méně dopouštějí. Možná je to jeden z důvodů, proč to za problematický přestupek nepovažují – nedělají to a tak to svým způsobem „neexistuje“.

Jiný pohled na věc nabízí nevěra. Nevěru podle výzkumu odmítají muži i ženy více méně podobně a více méně stejně je mezi muži a ženami také těch, kteří ji nepovažují za nic opovrženíhodného. Přesto muži považují nevěru výrazně více za problematický nešvar, který je bohužel tolerován. Buď jsou tedy přísnější než ženy, nebo prezentují větší dávku pokrytectví, anebo se nevěry daleko více bojí.

K hříchům, jejichž tolerování vadí více mužům, patří i neplacení daní. Je přitom zajímavé, že muži neplacení daní častěji uvádějí jako čin, který se stát může, pravděpodobně se tedy tohoto nešvaru více i dopouštějí. Jedná se o skutek, který poškozuje společenský systém, což může být důvodem, proč jim to více vadí. I u tolerance přestupků proti slušnosti lze totiž vysledovat, že ženy jsou emotivnější a muži racionálněji založení. Ženám obecně o něco častěji více vadí věci, které mohou osobně někomu ublížit, mužům vadí více činy proti fungujícímu systému.slide13

Výzkum agentury STEM/MARK proběhl v červenci 2015 na výzkumném panelu STEM/MARK Dialog. Dotázáno bylo 541 respondentů.

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons

Forbidden fruit September 1, 1999

Hříšní Češi (4. díl)

Starší versus mladší generace

Postoje k jednotlivým prohřeškům výzkumu STEM/MARK se samozřejmě neliší jen podle vzdělání, ale také podle věku (a asi i životních zkušeností a kotrmelců). Jízdu načerno část mladší generace vůbec nepovažuje za něco špatného, stejně tak jako například pouštění hlasité hudby, ke kterým jsou příslušníci střední a starší generace odtažitější. Nevěra už ale patří do jiného soudku. Jako bezproblémovou záležitost ji sice chápe shodně jen zlomek populace napříč věkovými skupinami, ale právě mladí lidé výrazněji prohlašují, že by se nevěry nikdy nedopustili.

Zajímavé by mohlo být bližší studium názorů na daňovou optimalizaci. Příčiny české vstřícnosti vůči přechytračení finančních úřadů se mohou uplatnit jako víceoborové vědecké téma pro sociology, historiky i pedagogy. Jen se na to podívejte.

slide9
slide10

Příště se podíváme podrobněji na toleranci prohřešků proti slušnosti.

Výzkum proběhl v červenci 2015 na výzkumném panelu STEM/MARK Dialog. Dotázáno bylo 541 respondentů.

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons

Forbidden fruit September 1, 1999

Hříšní Češi (3.díl)

Starší mají přednost, a to i před nevěrou!

Posledně probíraná jízda načerno je příkladem prohřešku, který je zdánlivě anonymní a jeho důsledky se netýkají žádného konkrétního člověka. Podívejme se teď blíže na dva poklesky ze seznamu STEM/MARK, které mají přímý a představitelný dopad na konkrétní živé lidi.

Český postoj k nevěře byl už mnohokrát diskutován. Aktuální výzkum nabízí příležitost porovnat vztah veřejnosti k nevěře s postoji, které zaujímáme k neochotě pustit staršího sednout. Z jistého úhlu pohledu by cynik mohl poznamenat, že lépe je na světě starému cestujícímu než milujícímu partnerovi.

hrich3_1

Další možnou perspektivou, jak se na nevěru a další prohřešky podívat, je souvislost se vzděláním. Následující graf nabízí srovnání nevěry, neplacení daní a jízdy načerno. Všechny jmenované fauly proti slušnosti patří k hříchům, které jsou přijatelnější pro VŠ vzdělané respondenty.

hrich3_2

 

Výzkum proběhl v červenci 2015 na výzkumném panelu STEM/MARK Dialog. Dotázáno bylo 541 respondentů

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons