Archiv pro rubriku: Tisková zpráva

logo

Český Goodwill

STEM/MARK získal Český Goodwill 2016 – ocenění pro podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží

STEM/MARK převzal ocenění za 1. místo v kategorii Mecenáš v rámci 4. ročníku Český Goodwill. Zároveň se umístil na 4. místě ze všech nominovaných společností v hlasování veřejnosti. Více na: http://www.ceskygoodwill.cz/

Toto ocenění patří mezi nejcennější, která STEM/MARK dosud získal. Odměněna tak byla nejen dlouholetá spolupráce a podpora řady charitativních a prospěšných projektů (Cesta domů, Pomocné tlapky, Pediatrické oddělení na Bulovce, ADRA, Lékaři bez hranic, Člověk v tísni a jiné), ale také aktuální snaha STEM/MARK rozvířit debatu o Generaci 55+ a změnit pohled společnosti na lidi po padesátce.

STEM/MARK se zaměřuje na lidi v předdůchodovém a nastupujícím důchodovém věku a snaží se vyvracet různé mýty a stereotypy spojované se seniory, zejména pak jejich bonitou. V české populaci jsou jistě senioři, kterým se daří špatně. Existuje také skupina lidí, kteří nemají dost zdrojů na snadný život, ale, jak říkají, vyjdou. Zajištěných a velmi dobře zajištěných je podle výzkumu mezi seniory přes 40 %, což je jeden cca milion lidí. Výsledky výzkumů STEM/MARK už delší dobu ukazují, že se jedná o velmi zajímavou a perspektivní cílovou skupinu v mnoha oblastech, kde to často příliš nečekáme – online nakupování, využívání nových technologií, důrazu na kvalitu zboží, ale třeba i cestování.

Naše zjištění lze shrnout do motta „Lidé 55+ jsou zajímavou cílovou skupinou, o kterou se nebudeme muset starat. Naopak, někteří z nich by se mohli starat o nás.“

pic1

Lidé z bonitní Generace 55+ dovedou říci, o čem sní. Na rozdíl od mnohých jiných však své sny mohou a chtějí měnit v realitu. Mají na to dostatek zdraví, času, chuti i zdrojů. Více na:http://www.slideshare.net/stemmark/generace-55

 

Petr Böhm

20.10.2016

Pokémon GO – nový fenomén?

nahled Z výzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl v září, vyplývá, že valná většina (96 %) internetové populace ve věku 15-59 let už slyšela o hře pro mobilní telefony Pokémon GO. Tuto hru si ale vyzkoušelo, či aktivně hraje pouze zlomek z nich (9 %). Důvody, proč se tato hra  nezískala širší hráčskou základnu, jsou spíše „praktického“ charakteru (neláká či chybí čas), než „technologicko-instrumentálního“ charakteru (málo výkonný mobil, čerpání internetových dat, vybíjení baterie).

Proč lidé nechytají pokémony?
Rozebereme-li praktické důvody, tak tři čtvrtiny nehráčů tato hra vůbec neláká (75 %) nebo na ni nemají čas (36 %). Pokud jde o důvody technického rázu, tak nejčastějším problémem je zbytečné čerpání internetových dat (14 %), dále nedostatečně výkonný mobil a rychlé vybíjení baterie (oba důvody zmínila cca desetina nehráčů). Technická omezení zmiňuje nejčastěji nejmladší věková kategorie, která zároveň představuje skupinu s nejvyšším hráčským potenciálem.

Kdo tedy hru Pokémon GO vlastně hraje?
Hráči se tedy rekrutují především z nejmladší věkové kategorie do 30 let. Častěji hrají muži (64 %), než ženy (36 %). Lidé z města hrají častěji (70 %) než lidé z venkova, což ale může souviset i s virtuální realitou hry Pokémon GO, která u venkovských oblastí není natolik rozmanitá, jako ve větších městech. Pokud bychom se chtěli pokusit definovat typického hráče Pokémon GO, můžeme jej popsat jako mladšího muže mezi 15-29 lety z většího města a osobnostním rysem spíše extroverta.

Co je na hře Pokémon GO atraktivní?
pic1Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, nejatraktivnější je chytání virtuálních zvířátek (71 % hráčů). S tím souvisí i vylepšování či vývoj pokémonů (58 %) nebo pěstování pokémonů z vajec (49 %). Tyto atributy bychom mohli považovat spíše za virtuální stránku hry. Na aplikaci je ale zajímavá také možnost hraní s přáteli (53 %) a objevování nových míst v reálném světě (38 %). Hra tedy úspěšně staví mosty mezi virtuální realitou a mezilidskou interakcí.

 

Implementoval se Pokémon GO do každodenního života hráčů?
Někteří hráči Pokémon GO (29 %) zaznamenali i změny ve způsobu trávení svého volného času – více času tráví venku a poznávají nová místa. Změny vnímají pozitivně i přesto (nebo právě proto), že větší osobní aktivita a pohyb není u počítačových a mobilních her příliš obvyklý. Jeden z respondentů k tomu dodává: „Více času věnuju procházkám, hodně fotím, protože nalézám zajímavá místa, o kterých jsem nevěděl“. A vtipná příhoda v souvislosti s hrou? „Byla jsem tak zabraná do hraní, že jsem narazila do lampy“. Aktivizační schopnosti hry oceňují sice i nehráči, zároveň ale pociťují skepsi z toho, že není úplně v pořádku, když nás k chození ven motivuje mobilní hra. Není tedy všechno zlato, co se třpytí?

graf2Jaká může být budoucnost hry Pokémon GO?
Otázka zní, zda čeká Pokémon GO dynamický vývoj nebo pozvolná stagnace. Pasivní pozorovatelé jsou zde více skeptičtí, než aktivní hráči. Ačkoliv tato hra může prožívat určitou stagnaci v dynamickém nárůstu účastníků, nelze ji z toho důvodu řadit do propadliště dějin. Podle mínění čtvrtiny dotázaných (27 %) má právě hra Pokémon GO potenciál se dále vyvíjet a vylepšovat – tedy nabízet nové, ale především neočekávané možnosti. I zde jsou více optimističtí aktivní hráči (49 %).   graf1

Tématem herní aplikace pro chytré mobilní telefony „Pokémon GO“ se zabývala společnost STEM/MARK. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 509 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 15. září 2016.

 

 

 

 

 

nahled

Pořadatel je rozhodující kritérium pro letní tábor

Pořadatel tábora je rozhodujícím kritériem při výběru

Vzpomínáte si na své dětství? Trávili jste ho také buď u babičky, nebo na táborech? Tehdy se jednalo o dvou a více týdenní výjezdy do pustiny, kde se dala dělat spousta zábavných věcí jako spaní v chatrných chatkách nebo stanech, vodní války a podobně. I dnes jsou dětské tábory ve spoustě rodin poměrně pevnou součástí prázdninového programu.

Ve druhé polovině června má podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK většina rodičů (86% rodičů dětí mezi 5-17 lety) o plánech na léto poměrně jasno. Na nějakou z variací dětského tábora se své dítko rozhodlo poslat 42 % rodičů a téměř stejně tolik (44%) jej této zkušenosti vystavit letos nehodlá. Výsledky minulých výzkumů vycházejí podobně, což naznačuje, že se situace v posledních dvou letech nijak výrazně neproměnila.  graf2

Na plné čáře v letošním roce vedou tábory se sportovní tématikou (volí je 35% rodičů), ať už se jedná o tábor obecně sportovní, nebo s konkrétnějším zaměřením jako vodácký nebo fotbalový tábor. Dále jsou mezi rodiči preferovány tábory bez bližšího zaměření, jejichž cílem je děti vhodně zabavit, například hrou nebo podobnými aktivitami. Tuto variantu volí podle výsledků agentury STEM/MARK 29% rodičů. V posledních letech se také do módy vrací skautské tábory, kde se děti učí základním znalostem a dovednostem potřebným k přežití v přírodě. Na takový tábor míří zhruba 10% dětí.

Existují dvě nejrozšířenější varianty tábora – pobytový tábor a tábor příměstský. Pobytový tábor i dnes odpovídá tomu, na co jsme byli zvyklí my i naši rodiče. Jedná se o výjezd s ubytováním. Tato forma je i dnes velmi oblíbená, děti tam má v letošním roce v plánu poslat 58% rodičů, standardně na dobu jednoho nebo dvou týdnů. Příměstský tábor je naopak variací na školku či družinu, děti přespávají doma a jsou na táboře jen po dobu, kdy jsou rodiče v práci. Tuto formu tábora se letos chystá jednoznačně zvolit 26% rodičů a další ji zvažují.

Nabízí se otázka, podle čeho vybrat ten pravý tábor? Důležitými kritérii při výběru jsou tento rok pořadatelé tábora, případná předchozí vlastní zkušenost a také reference. Průzkum agentury STEM/MARK dále ukazuje, že reference od známých jsou navíc jedním z nejčastějších zdrojů, ze kterého rodiče čerpají o táborech informace. Mužům jsou velkou inspirací také samotné děti, které přijdou s nápadem, kam by chtěly jet, ženy víc hledají informace na internetu.  graf1

Přestože cena není tedy tím nejzásadnějším kritériem, je stále důležitá. Cena za jedno dítě v 76 % případů nepřesáhne 4000 Kč. Liší se však samozřejmě podle typu a délky tábora. Za týdenní příměstský tábor, zaplatí rodič v průměru 1800 Kč, za stejně dlouhý pobytový to bývá okolo 3200 . Mezi týdenním pobytovým a dvoutýdenním pobytovým však paradoxně takový rozdíl nebývá, za čtrnáctidenní tábor se cena vyšplhá zhruba na 3900 Kč.

Výzkum realizovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku online populace ve věku 15-59 let o velikosti 514 respondentů. Šetření proběhlo v červnu 2016.  

 

SM_na_kole

STEM/MARK šlape do práce!

A že to k nám je někdy docela fuška*. Ani tahle každodenní časovka do vrchu nás neodradila od účasti v šestém ročníku celostátní soutěže „Do práce na kole“, ba právě naopak. Ať už jedeme na kole, na koloběžce nebo jdeme pěšky, tak nás baví překonávat překážky, a nenecháme se jen tak něčím odradit. Nakonec jsme v květnu dohromady urazili neuvěřitelných 1853,7 km!

SM_na_kole

S/M tým „Do práce na kole“, zleva: Matěj, Zuzka, Adéla, Jitka, Roman, Honza, Milan a Ivanino kolo. Místo Ivany, která nemohla**. Ivanino kolo drží Jitka. Ale kde je Jitčino kolo?

Předkládáme kvantifikovaný výčet osobních dobrodružství, která nás za měsíc šlapání do práce a z práce potkala:

10x nám ústa, oči a nos zaplnil poletující hmyz

6x jsme se cestou cpali párkem v rohlíku

4x jsme spadli z kola, ale hrdinně pokračovali v cestě do práce, na Bulovku, za výzkumy

4x nás přepadly kroupy či pořádný slejvák

3x se nám zamotala tkanička do přemykače

3x nás málem srazil šílený spolucyklista

2x jsme byli pokálení od ptáka

2x došlo na natažený sval

2x jsme si vyšlapali bolestivé puchýře

2x jsme navigovali ztracené cizince

Kolegu na koloběžce hned 2x předjela desetiletá holčička na kole, kterou hecoval její tatínek, že se přece nenechá předjet od koloběžky. Holčičku to moc nebavilo, ale kolega přijel do práce o 10 minut dřív

1x jsme píchli

1x jsme jeli domů potmě kvůli zapomenutému světlu

1x jsme potkali opravdového Škromacha v kraťasech na kole a 1x Šídla na bruslích

1× jsme viděli ledňáčka a 1× bukače nebo kvakoše nočního

1x jsme nezištně pomohli invalidovi

1x převezli heliový balon s jednorožcem – neuletěl

1x převezli v boční cyklobrašně hmoždíř o hmotnosti 5,7 kg – nerozbil se

Jen 1x jsme cestou zabloudili!

A nezlomily jsme si za tu dobu žádný podpatek!

Zkrátka jsme zocelení a zoceleny a těšíme se, jaké výzkumnické výzvy pro nás přichystáte, protože ne jen sportem je člověk živ, že :).

* Pro ty, kteří to nevědí, STEM/MARK sídlí na kopci zvaném Bulovka podle hraběte Bernarda Bulle z Bullenau, majitele vinice, kterou zde zakládal Karel IV.

** Tento radostný příběh má bohužel i smutnější dohru (tím Vás však nechceme od sportu odradit). Poslední květnový den spadla kolegyně Ivana cestou do práce z kola. Na pracoviště sice hrdinně dojela, ale se zlomeným loktem. Ještě ten den jí operovali, na Bulovce. Naštěstí se operace povedla a Ivana se rychle v práci:) zotavuje.

pizza_unsplash

Naklikejte si ideální pizzu a my vám řekneme, co je pro vás důležité

V rámci týdne inovací jsme si vytvořili novou dotazovací metodiku, která vznikla na objednávku Petra Gajduška, našeho specialisty na finanční výzkum. Pracovně jí říkáme licitátor a měří intenzitu zájmu o vlastnosti produktu nebo služby v kombinaci s celkovou cenou. Jak to funguje? Respondent zaklikává různé doplňkové vlastnosti produktu, které mění cenu (obvykle produkt zdražují). My sledujeme posloupnost přidávání a odebírání jednotlivých atributů v závislosti na celkové ceně a usuzujeme z toho na jejich důležitost.

Jako příklad nám poslouží ideální pizza. Každý máme svou představu o tom, jaké má mít ingredience na povrchu. Z jednotlivých položek/ingrediencí si respondent vybírá ty, které má nejraději. Zároveň s tím se automaticky přepočítává celková cena pizzy. Díky licitátoru víme, které ingredience vybral jako první, které následně vyřadil, kvůli ceně, a které nakonec zůstaly.

https://www.tydeninovaci2016.cz

licitator_4

pic_3

Další snídaňová ochutnávka z výzkumů STEM/MARK

Na pravidelné snídani pro klienty spojující palačinky s novinkami z naší výzkumnické kuchyně jsme se tentokrát zaměřili na lidi v předdůchodovém a nastupujícím důchodovém věku a na vyvracení různých mýtů a stereotypů spojovaných se seniory zejména pak jejich bonitou. Zajištěných a velmi dobře zajištěných je podle našeho výzkumu, který proběhl na obecné populaci a panelu Dialog v generaci 55-74 let, přes 40%. Výsledky našich výzkumů už delší dobu ukazují, že se jedná o velmi zajímavou a perspektivní cílovou skupinu v mnoha oblastech, kde to často příliš nečekáme – online nakupování, využívání nových technologií, důrazu na kvalitu zboží, ale třeba i cestování.

Zároveň jsme měli možnost představit některé naše nově využívané výzkumné produkty – kvalitativní online komunity a pasivní měření chování na internetu pomocí nástroje S/MARLOWE a jejich garanty, čerstvé posily našeho klientského oddělení Zuzanu Hájkovou a Jiřího Axmana.

Výstupy z výzkumu Generace 55+ Vám rádi zašleme.pic_1

Jan Tuček, Jiří Axman, Pavel Šimoník a Zuzana Hájková
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia

pic_2

Libor Berka, Michel Fleischmann, Michaela Romoliniová, Jiří Axman, Karel Novotný
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia

pic_3

Vařící manažer
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia

 

DeathtoStock_NotStock

Ukončení těžby na Karvinsku

STEM/MARK:
75 % obyvatel Karviné by se pokusily zachránit těžbu uhlí v Moravskoslezském kraji, čtvrtina nikoli

Téměř všichni dotázaní (99 %) se obávají následné nezaměstnanosti vedoucí až
k exekucím (93 %)

Další možné negativní dopady ukončení těžby z pohledu dotázaných

  • pokles kupní síly obyvatel (89 %)
  • nárůst kriminality (86 %)
  • úpadek dalších firem v regionu (82 %)
  • rozpad některých rodin (81 %)
  • sociální nepokoje (80 %)
  • alkoholismus (78 %)

Současná situace kolem společnosti OKD vzbuzuje mnoho otázek ohledně budoucnosti Moravskoslezského kraje a případných dopadů ukončení těžby uhlí na Karvinsku. Agentura STEM/MARK provedla průzkum mezi obyvateli Karviné. Tři čtvrtiny z nich by se pokusily těžbu zachránit a zachovat tak pracovní místa. Téměř čtvrtina by další ztrátovou produkci uhlí nepodporovala a neefektivní fungování firmy ukončila.

Malá část oslovených (3 %) nemá pro rozhodnutí dostatek informací, proto se nepřiklání k žádnému z řešení.

Nejde jen o přítomnost
Pokud jde o společenské dopady případného ukončení těžby uhlí na Karvinsku, téměř všichni dotázaní se obávají budoucího zvýšení nezaměstnanosti a s tím souvisejících hrozících exekucí majetku.
Většina respondentů výzkumu STEM/MARK také očekává negativní dopady ve formě poklesu kupní síly (89 %) nebo růstu kriminality (86 %). Obyvatele by nepřekvapily ani sociální nepokoje nebo nárůst spotřeby alkoholu v místě, zejm. kvůli pocitu bezvýchodné situace. Někteří lidé očekávají i přímý vliv na své rodiny, polovina očekává zhoršení pocitu bezpečí v běžném životě, obtíže při hledání zaměstnání v lokalitě a zhoršení životní úrovně.

Kdo má problém řešit? Kdo se má zapojit do jeho případného financování?
Do řešení současné problematiky Karvinska je podle dotázaných ve výzkumu STEM/MARK zapojeno mnoho různých subjektů. Kromě vlastníků také hornické odbory, vláda, ministři, poslanecká sněmovna, vládní strany či Moravskoslezský kraj aj. Obyvatelé Karvinska se však shodují, že zasahovat a vyřešit situaci by měly pouze dva ze zúčastněných subjektů – vlastníci společnosti a vláda.
Mladí lidé do 30 let jsou ve svých názorech vyhraněnější než zbytek populace. O problematiku související s ukončením těžby uhlí se sice výrazně méně zajímají, o to silněji ale zastávají názor o nezbytné intervenci státu nebo kraje do záchrany těžební společnosti a tím pracovních míst.

Průzkum byl realizovaný 7. dubna 2016 agenturou STEM/MARK na vzorku 300 respondentů reprezentujících dospělou populaci Karviné.

Kontakt: Jan Tuček, tucek@stemmark.cz

zavoj

Čeští pacienti a lékaři chtějí rozhodovat společně

STEM/MARK pro mobilní hospic Cestu domů realizoval další výzkumný projekt, který se tentokrát zabýval vztahem českých lékařů a pacientů, přáními na konci života a znalostí právních nástrojů, jež by jim měly pomoci jejich představy naplnit.

STEM/MARK výzkum uskutečnil v loňském roce na reprezentativním vzorku populace čítajícím více než tisíc lidí. Dotazovány byly rovněž čtyři stovky lékařů vybraných specializací, které se nejčastěji potkávají s pacienty s vážným ohrožením života (onkologie, intenzivní medicína, neurologie, hematologie, geriatrie aj.). Výzkum byl doplněn o deset hloubkových rozhovorů s praktickými lékaři.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že lékaři i veřejnost by si přáli, aby se vzájemná komunikace zlepšila a aby volba léčby v případě vážné nemoci byla společným rozhodnutím. Myslí si to dvě třetiny lékařů a polovina české veřejnosti. Většina veřejnosti (69 %) se však domnívá, že do výběru terapie jakožto pacienti zasahují minimálně. Jedním z důvodů je i to, že lidé o svých přáních zpravidla s nikým nemluví. Lékaři se pak často snaží při jejich záchraně využít všechny dostupné možnosti současné medicíny, a to i ve chvíli, kdy už nemá smysl život pacienta uměle prodlužovat. 75 % lékařů se tak setkalo s tzv. marnou, neúčelnou léčbou, která pacienta zatěžuje rizikem dalších komplikací či zbytečným strádáním. Obě strany – lékaři i veřejnost – by přitom chtěly to samé: aby se pacienti více podíleli na rozhodování o své léčbě. Za optimální to považuje majorita lékařů (78 %).

Nejen, že lidé o svých představách o konci života nemluví, naprostá většina z nich ani nezná právní nástroje, které jim mají umožnit, aby se jejich přání ohledně léčby splnila, i v případě, kdy o sobě nebudou schopni rozhodovat. Jedním z právních nástrojů je tzv. Dříve vyslovené přání, které je součástí českého zákona o zdravotních službách od roku 2011. Jde o právní dokument, který si člověk může sepsat v případě, kdy se obává, že v budoucnu nebude schopen o další léčbě rozhodovat, a přitom už v současné době ví, co by si přál, nebo naopak nepřál. V tomto případě jej o jeho rozhodnutích musí poučit jeho praktický nebo jiný ošetřující lékař – onkolog, neurolog nebo paliatr, aby bylo jasné, že pacient spolu se svým rozhodnutím přijímá i důsledky.

Přímou zkušenost s Dříve vysloveným přáním – ať už vlastní nebo zprostředkovanou – mají zatím jen 4 % populace. Zhruba 13 % české společnosti deklaruje alespoň nějaké povědomí o tomto právním nástroji, zpravidla jej však zaměňuje s poslední vůlí.  Přesto lidé většinou pokládají za důležité mít takové pokyny sepsané (68 %).

Podrobnější výsledky tohoto výzkumu, ale i předchozích společných výzkumů STEM/MARK a Cesty domů z let 2011 a 2013, najdete přehledně zpracované na stránce data.umirani.cz

nahled

Jak se vypořádáváme s alergiemi

Z únorového výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že téměř třetina internetové populace ve věku 15-59 let si vyzvedává v lékárně léčiva na recept předepsaná alergologem a více než čtvrtina si v lékárně kupuje volně prodejné léčivé přípravky na zmírnění příznaků alergií a atopického ekzému.

Volně prodejné léčivé přípravky na zmírnění příznaků alergií
Polovina lidí, kteří si na alergie vyzvedávají léky na recept, také někdy kupuje i volně prodejné přípravky (na projevy alergií). Pouze volně prodejné léky na alergie kupuje 12% dotázaných. Z výzkumu STEM/MARK vyplývá, že jsou to více ženy (35%), kdo vyzvedává v lékárně léčiva na recept od alergologa a kupuje volně prodejné léčivé přípravky (32%) než muži (25/21%). Volně prodejné přípravky na alergie se také nejvíce ze všech regionů kupují v Praze (39%). Se vzrůstajícím věkem potřeba koupě volně prodejných preparátů na tlumení příznaků alergií klesá.
graf1

Nejčastěji využíváme možnost volného nákupu protialergických přípravků jako první pomoc při potížích, které mohou být alergického původu, ale ještě jsme s nimi nebyli u lékaře (48%). Více než čtvrtina dotázaných (26%) uvedla, že přípravky kupují preventivně, např. když jedou na dovolenou.

Nejčastěji lidé kupují preparáty na zmírnění alergických příznaků – 65 %. Oční kapky, nosní kapky a speciální pleťovou a tělovou kosmetiku kupuje na zmírnění příznaků alergií zhruba stejnoměrně vždy asi 1/3 respondentů, kteří nakupují tyto přípravky v lékárně. Speciální pleťovou a tělovou kosmetiku nakupuje třikrát více žen než mužů (ženy 45%, muži 15%).

Necháme si při nákupu poradit?
Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, nejvíce při výběru těchto přípravků dáme na radu a doporučení lékárníka (50%) a lékaře (42%). Mladí ve věku 15-29 let věří více radám členů rodiny (31%), ti ve středním věku 30-45 let se častěji inspirují u svých přátel, známých a kamarádů (25%).graf2

Jiné volně prodejné přípravky
Výzkum agentury STEM/MARK se také zabýval nákupem dalších v lékárně volně prodejných přípravků – jako např. léčebné kosmetiky apod. Téměř dvě pětiny respondentů (39%) uvedly, že si kupují v lékárně pro sebe kromě léků i jiné přípravky, které pak sami používají; více jsou to ženy (49%) než muži (30%). Více tyto přípravky nakupují lidé s vysokoškolským vzděláním (49%) a obyvatelé Prahy (58%), což zřejmě souvisí s  vyššími příjmy obou skupin.

Většina z těch, kteří v lékárně kupují volně prodejné přípravky (72%) kupuje spíše vyzkoušené preparáty, ale sem tam si dovolí i nějakou novinku. A co ovlivňuje rozhodnutí, který přípravek nebo značku si koupit? Nejvíce respondentů dá na doporučení lékárníka (62%) nebo radu lékaře (53%). Velkou váhu při rozhodování (55%) mají také rady a názory rodiny, známých a přátel, více se jimi řídí mladí lidé ve věku 15-29 let (65%). Pouze 9% respondentů uvedlo, že se nechá ovlivnit při výběru preparátů v lékárně rekl amou v médiích a jen 3% obalem preparátu.

 

Tématem nákupu preparátů na alergie a atopický ekzém v lékárně se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 505 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 15. února 2016.

 

logo

Vzácná onemocnění si zaslouží naši pozornost, myslí si veřejnost

Čtyři pětiny veřejnosti se domnívají, že vzácným nemocem by měla být věnována stejná pozornost jako jiným nemocem. Většina lidí si přitom myslí, že nemocní se vzácným onemocněním nemají stejnou péči, jakou dostávají lidé s ostatními chorobami. Toto přesvědčení roste se vzděláním a je vyšší u lidí, kteří o onemocnění něco vědí, nebo nějakého nemocného znají.

„Jsme velice rádi, že lidé vyjadřují solidaritu s pacienty se vzácným onemocněním. Chápou, že není správné, aby nízký výskyt onemocnění v populaci byl pro nemocné handicapem. Také je dobře, že vnímají realitu a rozumějí tomu, že dostat podobnou péči, jako mají lidé s častými chorobami, není lehké ani samozřejmé,“ uvádí Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění. „Tento postoj nám ukazuje, že usilovat o nápravu současného stavu je rozumné,“ dodává.

Jako příklady vzácných onemocnění lidé nejčastěji ve výzkumu STEM/MARK uváděli nemoc motýlích křídel (spontánně ji uvedlo 42 % dotázaných), svalovou atrofii (5 %) a nesprávně také Crohnovu nemoc (4 %). Znalost konkrétního vzácného onemocnění se oproti výzkumu z roku 2014 mírně snížila ze 40 na 36 %, zlepšila se ovšem u vysokoškoláků a lidí z velkých měst.

Většina společnosti (85 %) si stejně jako před dvěma lety myslí, že se počet pacientů se vzácnými onemocněními pohybuje kolem 30 tisíc. Ve skutečnosti ovšem odborníci odhadují, že vzácná onemocnění u nás trápí mnohonásobně více lidí: 600 až 800 tisíc. Ačkoliv totiž konkrétní vzácnou nemocí trpí desítky, maximálně stovky lidí, celkem je těchto chorob 6 až 8 tisíc.

Vzácná onemocnění veřejnost správně považuje za nemoci, které trápí pacienty celý život (myslí si to 83 % lidí) a pro které je vývoj léků složitý (74 %). Stejně tak lidé vědí, že celkové náklady na léčbu mohou být vyšší kvůli tomu, že se týkají malého počtu pacientů (správně odpovědělo 75 % dotázaných).

V průzkumu 86 % lidí správně nesouhlasilo s tvrzením, že se vzácná onemocnění týkají pouze dětí – 75 % vzácných nemocí sice postihuje právě děti, ale nejsou pouze jejich problémem. Většina vzácných onemocnění je dědičného původu, ale 68 % dotázaných dobře vědělo, že to není jediná příčina.

Osobní zkušenost se vzácnými nemocemi uvádí desetina populace (11 %), což je méně než před dvěma lety, kdy na tuto otázku zodpovědělo kladně 16 % lidí.

Hlavním zdrojem informací o těchto nemocech jsou média (uvedlo je 68 % dotázaných) a dále blízcí lidé (19 %). O žádné vzácné nemoci nikdy neslyšelo 14 % lidí.

Průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/MARK v lednu a únoru 2016 metodou internetového šetření na panelu ČNP, se zúčastnilo 505 lidí ve věku 15 až 59 let.

Vzácná onemocnění

Jako vzácná označujeme taková onemocnění, která se vyskytují v méně než pěti případech z 10 tisíc. Vzácnost onemocnění je pro pacienty handicapem. Většinou se jedná o málo známé a málo probádané nemoci. Vzácných diagnóz je popsáno více než 6 tisíc, ale účinná kauzální léčba je dostupná jen pro několik desítek z nich. Velkým problémem je stanovení správné diagnózy: lékaři se s těmito nemocemi setkávají jen málokdy a stanovení diagnózy může trvat roky. Tím se ovšem snižuje šance na efektivní využití dostupných způsobů léčby. Příběhy lidí, kteří se vzácnými nemocemi žijí, najdete na webu vzacni.cz.

Den vzácných onemocnění

Den vzácných onemocnění se koná každoročně poslední únorový den. Smyslem této akce je ukázat široké veřejnosti i těm, kdo se podílejí na rozhodování o otázkách zdravotní a sociální péče, co vzácná onemocnění jsou a co znamenají pro život pacientů.

Tuto akci koordinuje na mezinárodní úrovni EURORDIS. V jednotlivých zemích se na ní podílejí jednotlivá pacientská sdružení i jejich národní asociace.

První Den vzácných onemocnění se konal v roce 2008. Od té doby se konalo více než tisíc akcí v 80 zemích celého světa.

 O ČAVO

ČAVO slogodružuje organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupuje a prosazuje jejich zájmy a usiluje o zvyšování povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a u laické veřejnosti. Na mezinárodní úrovni je přidruženým členem EURORDIS, evropské asociace sdružující 695 organizací pacientů z 63 zemí a pokrývající přibližně 4000 onemocnění. Více o ČAVO najdete na vzacna-onemocneni.cz.