AAAAMonthly Archives: Červen 2013

RIP Libor

25. června 2013 nás navždy opustil milý kolega a  kamarád Libor Konvička. Člověk mnoha profesí – sociolog, pedagog, znalec ikonografie, rusista, vodák, horský vůdce a hlavně nositel dobré nálady. Statečný boj se zákeřnou nemocí nakonec prohrál, ač se nikdy nevzdával…

Šikana na pracovišti

zpracoval: Barbora Večerková

S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost pětina osob

Mobbing či šikana již nejsou zdaleka neznámými pojmy. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický ale i fyzický stav poškozeného. Jeho projevy nemusejí být zjevné na první pohled. Začínají totiž velmi plíživě jako například zesměšňováním dotyčného, jeho neustálou kritikou a okřikováním, ale časem se mohou vyvinout až do podoby fyzického ubližování.

Podle nejnovějšího opakovaného šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost více než pětina osob starších 15 let (21 %). Problém mobbingu je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, neomezuje se, jak tomu bylo dříve, jen například na osoby s nejnižším vzděláním či na ženy.

Continue reading

Naše CAWI

Ptejte se: Jan Fait

Ve zkratce

Adaptace online technik možná už nezní jako budoucnost výzkumu, ale rozhodně je to přítomnost. V posledním roce jsme zapracovali na vývoji všeho, co by měl správný dotazovací systém pro CAWI mít. Jsme přesvědčeni, že náš iQuest vyspěl natolik, že se může trochu ukázat. Podívejte se na malý výběr našich technik v akci.

Continue reading

Den otců

zpracoval: Lucie Záčková

Den otců zatím moc neslavíme

Přejeme svým matkám ke Dni matek? Přejeme také svým otců ke Dni otců? A má tento svátek vůbec smysl? Tímto tématem se zabýval nejnovější výzkum společnosti STEM/MARK v rámci internetové populace ČR.

Na třetí červnovou neděli oficiálně připadá Den otců. Na rozdíl ode Dne matek se ale zatím nejedená o uznávaný a tradiční svátek. Téměř čtvrtina dotázaných totiž vůbec neví, že Den otců existuje. A jen málo z nás přeje svému otci ke Dni otců (13 %). Oproti tomu je Den matek svátek obecně známý, jsme zvyklí v tento den své matce popřát (80 %) a většina matek také očekává, že jim jejich děti popřejí (72 %).

Continue reading

Mediaprojekt 1.čtvrtletí 2013

zpracoval: Pavel Šimoník

První čísla z letošního Mediaprojektu jsou na světě a rádi se o ně s Vámi podělíme. Mediaprojekt je národní one currency výzkum čtenosti novinových titulů a časopisů a spolu s námi jej realizuje společnost Median. Kdykoli to bude možné, budeme zde sdílet nejnovější poznatky a data.

Prezentace ke stažení zde (formát PDF)