AAAAMonthly Archives: Září 2013

Odezva k videu v reálném čase

Testování audiovizuálních materiálů online bez asistence tazatele je levnější, ale skýtá několik závažných úskalí. U delších ukázek, stejně jako je tomu při sledování filmů, respondenti zapomínají obsah ze začátku a prostředka a vybavují si jen závěr. Jindy zase hodnotit reklamu jako celek přináší vágní, nic neříkající výroky. To je škoda. Přitom řešení je docela jednoduché.

Testování videoukázek se STEM/MARK odstraňuje hned několik nedostatků najednou. Náš dotazovací systém měří dobu, po kterou respondent video skutečně sleduje a pomocí „Like“ a „Dislike“ tlačítek získáváme odezvu na to, co ve videu zapůsobí dobře a co méně dobře. Systém zaznamenává aktuální čas videa a můžeme tak respondentovi zobrazit Vaši otázku právě v tom momentě, kdy je nejvíce relevantní a kdy respondent sleduje to, na co se ho ptáte. Výstupy z našeho testu pak kromě standardního hodnocení doplňujeme tímto :

výsledky

Chcete-li si testování vyzkoušet, klikněte sem. Tento postup při testování doporučujeme u ukázek delších než 1 minuta. U kratších ukázek by mohlo dotazování narušit celkový zážitek, což je u reklamy na některé kategorie důležité. V takovém případě respondentovi reklamu přehrajeme dvakrát – jednou pro dojem. Podruhé pro podrobnější feedback.

Ptejte se inovačního týmu

Metoda Delphi pro předpověď volebních výsledků

zpracoval : Jan Fait

Věštírna v antických Delphách byla pravda poněkud úspěšnější než většina moderních predikčních metod, ale výzkumné agentury prostě nejsou čarodejnice a pracují v nich normální smrtelníci.

Metoda Delphi je iterační metoda pro formulování odhadů. Původně se používala pouze mezi experty, ale neexistuje vlastně důvod, proč bychom ji nemohli aplikovat mezi běžnou populací když problém, který řešíme není příliš odborný.

V metodě Delphi se ptáme na různé otázky a předkládáme respondentům odpovědi – řekněme průměrný odhad – všech těch, kteří odpovídali před nimi. Aplikace takovéto metody v dobách předvolebních bojů je zcela nasnadě. Ptáme se nikoli na to, koho budou respondenti volit, nýbrž na to, jak to celé podle nich dopadne. Dotazovací situace vypadá asi takto:

pm_volby

 

Respondent upraví odhad tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho vlastní predikci a „pošle dál“. Extrémní odhady promlouvají do celkového průměru jen malou vahou a tak není důvod se obávat, že výsledky nebudou dávat smysl. Z variability odpovědí také snadno poznáme, jaká je úroveň shody a informovanosti o problému.

Výsledky metody kopírují výsledky standardních preferenčních průzkumů (ač zde vidíme výrazné rozdíly v metodikách). To je dobrá zpráva už jen proto, že víme, že metoda nestřílí zcela vedle.

delphi