AAAAMonthly Archives: Říjen 2013

Vzpomínka

S datem 2. listopadu si 2/3 Čechů spontánně spojí svátek Dušiček

Devět z deseti Čechů se domnívá, že den oficiální vzpomínky na zesnulé je pro Čechy stále ještě důležitý a patří i do dnešní moderní doby. Ačkoli menší podíl lidí (14 %) říká, že tento den se ve vztahu k jejich blízkým zesnulým nijak neliší od jiných dnů v roce, převažující část populace (86 %) tento významný den „drží“. Jak?

Nadpoloviční většina Čechů osobně navštěvuje hřbitovy, kde mají své blízké. Více než čtvrtina dotázaných si na své zemřelé blízké vzpomene, ale na hřbitov nechodí, tato situace převažuje u obyvatel Prahy. Ke vzpomínce bez návštěvy hřbitova lidé někdy přidávají zapálení svíčky doma, scházejí se s příbuznými na společném obědě nebo si prohlížejí fotografie.

Vzpomínka

Pouze pětina z těch, kteří na hřbitov chodí, má možnost zajít na hřbitov vždy přesně v den Památky zesnulých. Jsou to obvykle lidé, kteří mají hřbitov poblíž nebo mají na cestování více času. Další pětina lidí přesný den dodržuje pouze v případě, že se nejedná o pracovní den.
Největší podíl Čechů (jedna polovina) nedodržuje termín 2. listopadu přesně, návštěvu hřbitova tito lidé posunují na den, který se jim více hodí, ale vždy jen o pár dnů. Přibližně desetina lidí na hřbitovy v souvislosti s Dušičkami zajde i s delším časovým odstupem anebo návštěvy rozděluje na několikrát, protože obchází více hrobů.

Lze říci, že na hřbitov na Dušičky nikdo nepřichází s prázdnou. Devět z deseti lidí přichází se svíčkami, nadpoloviční většina lidí přináší věneček. Mezi další dekorace patří živé hrnkové květiny, živé řezané květiny nebo umělé květiny. Každá z květinových výzdob hrobů byla zmíněna přibližně čtvrtinou návštěvníků hřbitovů v době Dušiček.
Že jsou Češi národem kutilů, spoléhají na vlastní um a mají i sklon k šetření, potvrzuje i zjištění, že polovina návštěvníků hřbitovů v období Dušiček kombinuje kupovanou výzdobu s vlastní výrobou. Přes deset procent domácností připravuje výzdobu pouze vlastními silami. Zbývající cca třetina domácností výzdobu na hrob výhradně kupuje.

Kontakt: Kateřina Tučková,

V Praze, 22. října 2013

Myslíme i na druhé – STEM/MARK opět na špici soutěže TOP Odpovědná firma

17.10.2013 proběhl již 10. ročník vyhlašování vítězů soutěže TOP odpovědná firma roku 2013. STEM/MARK se nejen stal ve dvou kategoriích finalistou, ale umístil se i v dalších.

STEM/MARK získal 2. místo v kategorii PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI s projektem Práce mě baví & Svobodná firma je tu.
Pro STEM/MARK se již stalo tradicí obsazení 3. místa v kategorii NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE ROKU (ocenění za věnování největší části zisku v rámci firemního dárcovství). Umístění v této kategorii bere v potaz poměr poskytnutých prostředků k tržbám a k hospodářskému výsledku věnovaných na řešení společenských problémů a podporu veřejně prospěšného sektoru v soutěži Byznys pro společnost.
V kategorii NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE ROKU, kde se zohledňuje celkový objem poskytnutých prostředků, se umístil STEM/MARK v TOP 10 společností z celé ČR (hned za společnostmi jako je ČEZ, Telefónica či Plzeňský Prazdroj …).

STEM/MARK dlouhodobě podporuje např. organizace POMOCNÉ TLAPKY, CESTA DOMŮ, ČLOVĚK V TÍSNI či PEDIATRICKÉ ODD. NEMOCNICE BULOVKA.

Všech ocenění si velmi vážíme. Pomoc druhým a podpora našich zaměstnanců je jednou z našich priorit. Rádi bychom i touto cestou poděkovali našim respondentům, tazatelům, zaměstnancům a především klientům; díky jim všem se nám daří pomáhat potřebným. Těší nás, že společnosti, se kterými jsme v jednotlivých kategoriích o umístění „soupeřili“, jsou často našimi klienty a snaží se spolu s námi v české společnosti chovat odpovědně a podporovat potřebné projekty.

Zákaznické preference při nákupu v e-shopech – Prezentace

Prezentace z výzkumu zákaznický preferencí u e-shopů, kterou ředitel STEM/MARK Jan Tuček prezentoval na udílení cen ShopRoku organizovaném společností Heuréka a Allegro Group. Díky svému ohnivému přednesu a konec konců i obsahu si náš ředitel odnesl cenu Nejlepšího řečníka. Prezentace v celém příspěvku

Continue reading

Loajalita v osobních službách : Zákazníci kadeřníků jsou věrní

Málokdo je se svou korunou krásy dokonale spokojený. Naše vlasy se nám zdají příliš jemné nebo moc husté a nepoddajné, mastné nebo suché. Vytvořit efektní účes v domácích podmínkách? Nemožné. Nebo ne? A co muži? Mají také svoje oblíbené kadeřníky?

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK necelá polovina obyvatel ve věku 15-59 let navštěvuje kadeřnictví každé 3 měsíce.

Jak často lidé potřebují/navštěvují kadeřníka?

Necelá polovina obyvatel ve věku 15-59 let navštěvuje kadeřnictví jednou za čtvrt roku, zejména to platí pro ženy (ženy 53 %, muži 42 %). Častěji si nechá profesionálně účes upravit necelá čtvrtina populace (zejména obyvatelé středně velkých měst). Necelá třetina dotázaných navštíví kadeřníka či holiče jen při příležitosti výjimečných událostí jako je svatba či narozeniny (častěji se jedná o muže – 35 % než ženy 24 %).

Jaké jsou zvyklosti při výběru kadeřníka?

Když se už lidé ke kadeřníkovi vypraví, tak si pečlivě vybírají a většina z nich nejde do jakéhokoliv kadeřnictví. Téměř každá žena a zhruba každý druhý muž má svého kadeřníka, za kterým dochází. Jenom třetině mužů a desetině žen je to jedno, vybírají si nejbližší kadeřnictví / holičství. Cena za služby při výběru kadeřnictví velkou úlohu nehraje, řídí se jí jen desetina obyvatel. Podle šetření společnosti STEM/MARK bylo zjištěno, že populace příliš nerozlišuje kadeřníky podle značek vlasové kosmetiky (85 %). Jenom málo žen si také vybírá kadeřníky, kteří používají jejich oblíbenou značku (17 %). U mužů pak kritérium značky hraje zcela zanedbatelnou roli.

Jsou lidé ochotni si připlatit za služby kadeřníka, který má v péči významné osobnosti a celebrity?

Připlácet za extra služby „superstar“ kadeřníkům se chce málokomu, více než dvě třetiny osob tuto službu spíše odmítají. Může se ale stát, že ve výjimečných případech jako jsou svatba nebo narozeniny, by si třetina dotázaných za tuto službu připlatila (častěji ženy). Naopak mužů, kteří by byli ochotni si připlatit, je jen pětina.

Jak dlouhou dobu jsou lidé ochotní strávit v kadeřnickém salonu, holičství?

Společnost STEM/MARK ve svém výzkumu zjistila, že téměř polovina žen je ochotna v kadeřnictví strávit až 2 hodiny (47 %). Hodinu by byla ochotna strávit v kadeřnictví třetina žen a mladších osob ve věku 15-29 let, ale už jen čtvrtina mužů. Z vysokoškolsky vzdělaných respondentů by hodinu upřednostnila necelá třetina osob, více by jim ale vyhovovalo stříhání či jiná úprava účesu po dobu pouhých 30 minut (52 %). Muži jednoznačně upřednostňují kratší dobu pobytu v holičství/kadeřnictví. Každý druhý muž je ochotný zde strávit jen maximálně 30 minut. Kratší dobu služby (do 30 minut) by upřednostnili také častěji obyvatelé velkoměst.

kadernik_1

Byli by lidé rádi, kdyby přijel kadeřník k nim domů?

Většina lidí by touto myšlenkou nadšena nebyla (60 %). Patří mezi ně hlavně muži, lidé s vysokoškolským vzděláním a obyvatelé větších měst. U žen je to více méně vyrovnané. Necelá polovina z nich by tuto službu uvítala. Z těch, co by kadeřníka domů nechtěli pozvat, je hlavním důvodem nedostatečné zázemí v domácnosti či skutečnost, že by si lidé nechtěli dělat doma nepořádek. Z těch, kteří by byli rádi, kdyby k nim kadeřník do domácnosti přijel, oceňovali lidé zejména časové hledisko takové návštěvy. 

Důvěřují lidé kadeřníkům?

Polovina zákazníků se před samotnou službou v salonu poradí s kadeřníkem, ale o vzhledu účesu si už rozhodne sama. Třetina mužů má jasnou představu o účesu a chtějí, aby ji kadeřník naplnil, naopak mezi ženami je takovýchto předem rozhodnutých osob jen desetina. Třetina žen a pětina mužů by si raději nechala doporučit účes od kadeřníka. Téměř dvě třetiny lidí by ocenily databázi kadeřníků na internetu, kde by mohly číst a zároveň psát hodnocení jednotlivých kadeřnických salonů. Tuto službu by ocenily zejména ženy, ale překvapivě i polovina mužů.

kadernik_2

Problematikou „zájmu lidí o kadeřnické služby“ se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 509 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 25. do 30.  září 2013.