AAAAMonthly Archives: Únor 2014

cyber bully

S některou z forem kyberšikany má zkušenost 46 % osob ve věku 15-29 let

Moderní informační technologie jsou sice velmi užitečná média, které nám usnadňují získávání informací a rychlou komunikaci napříč kontinenty, ale zároveň mají jako většina věcí i své stinné stránky. Jednou z nich je i tzv. kyberšikana neboli šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií a elektronických prostředků, jako jsou mobilní telefony, e-maily, sociální sítě, blogy a podobně.
Kyberšikana je na rozdíl od klasické šikany těžko rozpoznatelná, útočníci jsou ve většině případů anonymní, mají díky kyberprostoru mnoho identit a také díky přístupu k moderním technologiím velké publikum.

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem kyberšikany zkušenost 36 % osob ve věku 15-59 let. Nejčastěji jsou obětí kyberšikany nejmladší respondenti ve věku 15-29 let (46 %) a také obyvatelé největších měst nad 100 tisíc obyvatel (45 %) včetně Prahy.

kyber_sikana

Za nejčastější projevy kyberšikany můžeme označit obtěžování a pronásledování telefonováním, psaním SMS zpráv nebo prozváněním, provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování, zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv prostřednictvím e-mailu, SMS, chatu, ICQ, Skypu.

Více než třetina šikanovaných osob (36 %) je některé z forem kyberšikany vystavována jednou týdně či ještě častěji, a to ve více než dvou pětinách případů (41 %) po dobu delší než jeden rok.

Přestože se kyberšikana vyznačuje často anonymitou těch, kteří ostatní šikanují, jsou si téměř dvě pětiny postižených jisty osobou svého pronásledovatele, 31 % osob má pouze podezření a stejné množství respondentů netuší, kdo za kyberšikanou stojí.

kyber_sikana_2

Problematikou kyberšikany se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 514 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 14. do 17. února 2014.

Olympijské ideály jsou stále živé, podoba her je ale nenaplňuje

Olympijská myšlenka: antický ideál tělesné a duševní krásy člověka, symbol světového míru a lidské rovnoprávnosti. Věří v ní dvě třetiny české internetové populace, avšak pouze pětina bezvýhradně. Téměř polovina respondentů naopak dodává, že současná podoba olympijských her tomuto ideálu neodpovídá. Necelá třetina dotázaných pak olympijské myšlence vůbec nevěří, hry jsou podle nich především o sportu, nebo o penězích. Překvapivě může působit, že jsou to častěji ženy, kdo za olympiádou spatřuje hlavně sport. Muži jsou naopak více přesvědčeni o finanční motivaci konání her.

Olympijské kruhy – hlavní symbol olympijských her, reprezentují pět obydlených kontinentů světa spojených olympijskou myšlenkou během konání her. Šest barev (včetně bílého podkladu) bylo vybráno na základě vlajek států, které se účastnily první novodobé olympiády, hlubší význam barvy původně neměly. Zeptali jsme se uživatelů internetu, zda tuto symboliku znají. Téměř polovina dotázaných vůbec nevěděla, nebo uvedla zcela nesprávnou odpověď. Necelá polovina respondentů správně určila význam samotných kruhů, k barvám se nevyjadřovala. Dalších 6 % respondentů vědělo, že kruhy představují kontinenty, ale mylně přiřadilo symboliku i barvám. Pouze 1 % internetové populace znalo i správnou odpověď ohledně výběru barev.

olymp_1

Více než čtyři pětiny respondentů se domnívají, že Česká republika by se neměla v budoucnu ucházet o pořádání olympijských her, přičemž 18 % k tomu dodává, že bychom to sice zvládli, ale je to pro naši zemi zbytečně vysoká zátěž. Hlavním důvodem nesouhlasu s pořádáním her v ČR je finanční náročnost, což si častěji myslí ženy a lidé starší 45 let. Vysloveně pro konání olympiády na našem území jsou častěji mladí lidé a respondenti s nižším stupněm vzdělání, v preferenci ročního období vítězí letní olympiáda.

olymp_2

Výzkum na reprezentativní internetové populaci ČR ve věku 15 až 59 let byl společností STEM/MARK realizován na respondentech Českého národního panelu ve dnech 27. až 30. ledna 2014. V rámci on-line dotazování bylo uskutečněno celkem 514 rozhovorů. 

radioprojekt

Radioprojekt 4.kvartál 2013

Aktuální výsledky one currency výzkumu poslechu rádií v ČR Radioprojekt, který realizujeme spolu s kolegy z agentury MEDIAN, byly zveřejněny ve středu 5. 2. 2014.

V pořadí již 31. prezentace se uskutečnila za přítomnosti několika významných novinářů zaměřujících se na média v salonku AMSTERDAM hotelu Hilton Praha.

Kromě výsledků poslechu rádií, opět prezentovali rádioví profesionálové z Českého rozhlasu, MMS a RRM několik dalších zajímavých rádiových témat. Podívejte se…

Radioprojekt 4Q.2013