AAAAMonthly Archives: Červenec 2015

Nákup produktů dentální hygieny v lékárně

Využíváme služby dentálních hygienistů?

pic1Zubní hygiena je nedílnou součástí péče o náš chrup. Dentální hygienisté provádějí profesionální čištění zubů a ústní dutiny a také pacienty učí správné péči o zuby včetně nácviku čistící techniky. Podle nejnovějšího výzkumu společnosti STEM/MARK a časopisu Pharma Profit využily služeb dentálních hygienistů alespoň někdy již dvě pětiny internetové populace.

Využívání služeb dentálních hygienistů

Pravidelně navštěvuje dentální hygienisty osmina internetové populace ve věku 15 – 59 let (častěji vysokoškoláci). Více než čtvrtina ostatních využila tuto službu jen jednou, tři pětiny respondentů naopak nikdy (častěji lidé s nižším stupněm vzdělání). Nejčastějším důvodem, proč lidé nevyužívají služeb dentálních hygienistů, je jejich vysoká cena (32 %). 29 % dotázaných si dle vlastního vyjádření provádí dentální hygienu samo, pro 23 % tuto péči zajišťuje stomatolog. Necelá pětina respondentů o existenci dentálních hygienistů neví, 24 % osob netuší, kde by v jejich okolí dentálního hygienistu našlo (častěji muži a lidé ve věku 45-59 let).graf1

Různé produkty spadající do kategorie dentální hygieny nakupuje v lékárně 68 % internetové populace (častěji obyvatelé Prahy). Z konkrétního sortimentu si zákazníci nejčastěji pořizují kartáčky na zuby (61 %, častěji nejmladší populace ve věku 15-29 let), zubní pasty (56 %, častěji muži), mezizubní kartáčky (49 %, častěji ženy a lidé ve věku 45-59 let) či ústní vody a spreje (49 %, častěji příslušníci střední generace ve věku 30-44 let). Z ostatního nakupovaného sortimentu lze dále uvést dentální nitě (28 %) a různé roztoky a gely na dásně (17 %). graf2

Při výběru konkrétních přípravků a produktů se lidé nejvíce nechají ovlivnit třemi faktory: předchozí osobní zkušeností (53 %, častěji ženy a vysokoškoláci), doporučením lékaře (44 %) a účinností prostředku (40 %, častěji osoby ve věku 15-29 let). Svoji roli v rozhodovacím procesu sehrává i cena přípravku/produktu (36 %) nebo různá doporučení. Z jednotlivých doporučení pak má kromě rady od lékaře váhu i názor rodiny a přátel (23 %) či rada přímo od pracovníků v lékárně (23 %).graf3

Tématem dentální hygieny a nákupem produktů z této kategorie se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. Výzkumu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 29. června do 3. července 2015.

 

Tisíce domácností si mohou přivydělat ve výzkumu Proměn české společnosti

pcsOd července 2015 se po celé republice rozběhnou tazatelé společností STEM/MARK a MEDIAN, aby do konce října navštívili téměř 12 000 českých domácností. Domácnosti byly náhodně vybrány z oficiálních databází adres, aby reprezentovaly postoje, názory a zkušenosti obyvatel v unikátním výzkumu Akademie věd ČR Proměny české společnosti www.promenyceskespolecnosti.cz.

Za výzkum odměna

Přes 300 tazatelů agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří pro vědce zajišťují terénní fázi výzkumu, přinese do českých domácností kromě nabídky účasti na šetření také zajímavé finanční odměny. „Odměna za spolupráci na výzkumu je velká, v řádech stovek korun za hodinu strávenou dotazováním,“ říká Daniel Prokop, ředitel sociálního a politického výzkumu agentury MEDIAN.

Důležitý výzkum, který pomůže řešit problémy společnosti

Na Proměnách české společnosti, které jsou jedním z nejvýznamnějších sociologických výzkumů v historii země, je však zajímavá nejen finanční odměna. Výzkum by měl pomoci k poznání zkušeností a problémů českých domácností (v oblasti chudoby, trhu práce, bydlení, zakládání rodin, vzdělání, důchodů, apod.) a napomoci tak ke zlepšování sociální a veřejné politiky země.

Existují nějaká rizika spojená s výzkumem?

Rozhodně ne,“ říká Jan Tuček, ředitel agentury STEM/MARK. „Všechny odpovědi jsou anonymní a data z výzkumu budou zpracována hromadně. Žádný respondent se nemusí obávat zneužití osobních údajů. STEM/MARK i MEDIAN se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Kdyby si snad lidé nebyli jisti, zda je navštívil jeden z našich tazatelů, mohou si jeho totožnost ověřit přímo v agentuře.“ doplňuje. „Tazatelé jsou totiž vybaveni legitimací s fotografií a tazatelským číslem. Stačí tedy zavolat na kontaktní telefon a náš pracovník zjistí, zda se jedná o našeho prověřeného kolegu,“ dodává ředitel STEM/MARK.

Realizátoři výzkumu o probíhajícím šetření informovali také Policii ČR a starosty obcí, ve kterých se vybrané domácnosti nalézají. STEM/MARK i MEDIAN jsou členy sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržují schválené etické principy pro realizaci výzkumů.

Jak bude výzkum probíhat?

Každá náhodně vybraná domácnost dostane informativní dopis s pozvánkou k výzkumu. Následně ji navštíví tazatel, který si buď se členy domácnosti dojedná schůzku, anebo provede rovnou dotazování. Podle Daniela Prokopa z MEDIAN stráví tazatelé v domácnosti 1 – 2 hodiny a v osobním rozhovoru proberou s jejími dospělými členy jejich postoje, zkušenosti, současnou životní situaci i plány do budoucna. Do výzkumu se formou krátké ankety mohou zapojit také děti. Všech 12 000 domácností je už vybráno a není možné, aby se do exkluzivního šetření zapojil někdo jiný.

Výzkum Proměny české společnosti bude probíhat 4 roky, během nichž budou dotazovány vybrané domácnosti opakovaně každý rok. Umožní tak popsat, jak se mění životní podmínky respondentů, jak na rodiny dopadají ekonomické krize, apod.

Komu výzkum poslouží?

Unikátní čtyřletý projekt Sociologického ústavu AV ČR a pracovišť Masarykovy a Karlovy univerzity se stane jedinečným zdrojem informací o podmínkách a postojích českých domácností a jejich vyhlídkách do budoucna. Výzkumníci se netají ambicí prostřednictvím jeho výsledků přispět k formulování účinných a potřebných opatření v oblasti sociální politiky v naší zemi. Na rozdíl od komerčních výzkumů budou totiž výsledky Proměn dostupné nejen vědcům a akademikům, ale i zástupcům veřejné správy, politikům, novinářům i široké veřejnosti.

Bližší informace o výzkumu najdete na www.promenyceskespolecnosti.cz, anebo lze přímo kontaktovat některou z výzkumných agentur:

MEDIAN: 225 301 300, , www.median.cz

STEM/MARK: 225 986 849, , www.stemmark.cz

Proměny české společnosti

pcs

Společnost STEM/MARK realizuje ve spolupráci s agenturou MEDIAN unikátní šetření Proměny české společnosti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších akademických výzkumů české společnosti v historii, který zadal Sociologický ústav AV ČR, Masarykova univerzita a ekonomický institut CERGE-EI. Dotazování bude probíhat od 7. 7. 2015 ve vybraných domácnostech v celé České republice. Continue reading