AAAAMonthly Archives: Březen 2016

Jak se vypořádáváme s alergiemi

Z únorového výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že téměř třetina internetové populace ve věku 15-59 let si vyzvedává v lékárně léčiva na recept předepsaná alergologem a více než čtvrtina si v lékárně kupuje volně prodejné léčivé přípravky na zmírnění příznaků alergií a atopického ekzému.

Volně prodejné léčivé přípravky na zmírnění příznaků alergií
Polovina lidí, kteří si na alergie vyzvedávají léky na recept, také někdy kupuje i volně prodejné přípravky (na projevy alergií). Pouze volně prodejné léky na alergie kupuje 12% dotázaných. Z výzkumu STEM/MARK vyplývá, že jsou to více ženy (35%), kdo vyzvedává v lékárně léčiva na recept od alergologa a kupuje volně prodejné léčivé přípravky (32%) než muži (25/21%). Volně prodejné přípravky na alergie se také nejvíce ze všech regionů kupují v Praze (39%). Se vzrůstajícím věkem potřeba koupě volně prodejných preparátů na tlumení příznaků alergií klesá.
graf1

Nejčastěji využíváme možnost volného nákupu protialergických přípravků jako první pomoc při potížích, které mohou být alergického původu, ale ještě jsme s nimi nebyli u lékaře (48%). Více než čtvrtina dotázaných (26%) uvedla, že přípravky kupují preventivně, např. když jedou na dovolenou.

Nejčastěji lidé kupují preparáty na zmírnění alergických příznaků – 65 %. Oční kapky, nosní kapky a speciální pleťovou a tělovou kosmetiku kupuje na zmírnění příznaků alergií zhruba stejnoměrně vždy asi 1/3 respondentů, kteří nakupují tyto přípravky v lékárně. Speciální pleťovou a tělovou kosmetiku nakupuje třikrát více žen než mužů (ženy 45%, muži 15%).

Necháme si při nákupu poradit?
Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, nejvíce při výběru těchto přípravků dáme na radu a doporučení lékárníka (50%) a lékaře (42%). Mladí ve věku 15-29 let věří více radám členů rodiny (31%), ti ve středním věku 30-45 let se častěji inspirují u svých přátel, známých a kamarádů (25%).graf2

Jiné volně prodejné přípravky
Výzkum agentury STEM/MARK se také zabýval nákupem dalších v lékárně volně prodejných přípravků – jako např. léčebné kosmetiky apod. Téměř dvě pětiny respondentů (39%) uvedly, že si kupují v lékárně pro sebe kromě léků i jiné přípravky, které pak sami používají; více jsou to ženy (49%) než muži (30%). Více tyto přípravky nakupují lidé s vysokoškolským vzděláním (49%) a obyvatelé Prahy (58%), což zřejmě souvisí s  vyššími příjmy obou skupin.

Většina z těch, kteří v lékárně kupují volně prodejné přípravky (72%) kupuje spíše vyzkoušené preparáty, ale sem tam si dovolí i nějakou novinku. A co ovlivňuje rozhodnutí, který přípravek nebo značku si koupit? Nejvíce respondentů dá na doporučení lékárníka (62%) nebo radu lékaře (53%). Velkou váhu při rozhodování (55%) mají také rady a názory rodiny, známých a přátel, více se jimi řídí mladí lidé ve věku 15-29 let (65%). Pouze 9% respondentů uvedlo, že se nechá ovlivnit při výběru preparátů v lékárně rekl amou v médiích a jen 3% obalem preparátu.

 

Tématem nákupu preparátů na alergie a atopický ekzém v lékárně se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 505 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 15. února 2016.