AAAAMonthly Archives: Květen 2019

Účast ve volbách do Evropského parlamentu může být až 27 %

Praha, 9. května 2019

Kdo přijde k volbám do Evropského parlamentu? Překoná letošní volební účast v evropských volbách tu minulou? Jaké téma je naléhavé? A kteří lídři nebo aktuální europoslanci jsou s tímto tématem spojováni? Na tyto otázky hledal odpovědi aktuální průzkum výzkumné agentury STEM/MARK.

Letošní volby do Evropského parlamentu táhnou více než ty minulé

V rámci aktuálního průzkumu se STEM/MARK dotazoval české dospělé populace na ochotu zúčastnit se květnových voleb do Evropského parlamentu. O své účasti je v tuto chvíli přesvědčena více než čtvrtina (27 %) oprávněných voličů. Je však nutné upozornit, že deklarovaná účast (zvláště u voleb tzv. druhého řádu) je většinou o něco vyšší než ta skutečná. Účast plánují častěji pravidelní voliči, muži, vysokoškolsky vzdělaní a lidé z Prahy.

Graf 1: Zájem o volby do Evropského parlamentu

Šanci uspět mají i neparlamentní subjekty

Průzkum mapoval také znalost a důvěru k vybraným lídrům kandidátek (šlo buď o lídry parlamentních stran, nebo současné europoslance). Mezi nejznámější lídry patří Jiří Pospíšil (Koalice STAN, regionální partneři a TOP 09), Jan Zahradil (ODS), Pavel Telička (Hlas) či Jaromír Štětina (Evropa společně – ESO). Z analýzy STEM/MARK vyplývá, že šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu mají díky svým lídrům (a současným europoslancům) i neparlamentní subjekty jako jsou Hnutí Hlas (Pavel Telička) či Evropa společně – ESO (Jaromír Štětina). „Výzkum ukázal, že u obou současných výše uvedených europoslanců je deklarovaná poměrně vysoká znalost a zároveň i solidní důvěra. Jejich šance potvrzuje i následující otázka, zda by respondenti kvůli lídrům byli ochotni volit jejich stranu či hnutí. S tímto názorem se ztotožňovalo 12 % potenciálních voličů (16 % odhodlaných voličů), pro které nejsou tak podstatné strany, ale spíše osobnosti, které je reprezentují.“ upřesňuje výsledky průzkumu Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK.

Téma číslo jedna – bezpečnost

Z předchozího průzkumu trojice Bahavio Labs, STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/eu-evropske-volby-studie-vyzkum-data-euroskeptici_1904290706_jab) vyšlo jako nejdůležitější téma „Život bez válek v Evropě“. To můžeme jedním slovem shrnout jako bezpečnost. Toto téma jsme proto ověřovali a výsledek se nám potvrdil. Velmi naléhavé je aktuálně pro téměř polovinu respondentů (48 %), docela naléhavé pak pro dalších 42 %. Téma rezonuje především u osob starších 60 let a u žen. Zároveň je téma nadprůměrně důležitější (53 % ho považuje za velmi naléhavé) u voličů odhodlaných přijít k EU volbám.

S tématem bezpečnosti si potenciální voliči spojují nejčastěji Jiřího Pospíšila (Koalice STAN, regionální partneři a TOP 09), Ivana Davida (SPD) a Jaromíra Štětinu (Evropa společně – ESO). „Toto spojení je vysvětlitelné především u Jaromíra Štětiny, který je místopředsedou podvýboru pro bezpečnost Evropského parlamentu. V rámci komunikace předvolebních témat lze tuto asociaci vysvětlit i u lídra kandidátky SPD Ivana Davida.“ interpretuje výsledky průzkumu Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK.

Graf 2: Téma bezpečnost

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinace CATI (telefonického) a CAWI (online dotazování na Českém národním panelu) se zúčastnilo 1658 respondentů starších 18 let. Do finálního souboru těch, co nevylučují účast ve volbách do Evropského parlamentu, šlo následně 1080 respondentů. Vzorek je reprezentativní z hlediska kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.

Sběr dat proběhl od 29. dubna do 3. května 2019.

Kontakt: Jan Burianec – , telefon: 225 986 821   

Ve volbách do Evropského parlamentu mají šanci uspět i neparlamentní strany a hnutí

Tisková zpráva, 7. května 2019, Praha

Mezi parlamentními stranami se v průzkumu společnosti STEM/MARK poprvé výrazněji prosazuje nové politické hnutí Hlas, které spoluzakládali místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a europoslanec Petr Ježek v únoru tohoto roku. Největší šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu má stále ANO. Vyplývá to z reprezentativního výzkumu, který byl realizován mezi dny 29. dubna a 3. května 2019 na celkovém počtu 1658 respondentů.

Hnutí Andreje Babiše by na přelomu dubna a května preferovalo 20 % voličů. Pro dalších 8 % voličů by bylo druhou volbou. Za ANO se umístili Piráti s celkovým potenciálem 22 %. Následují ODS a koalice TOP 09, STAN a dalších stran. Spolu s SPD Tomia Okamury mají potenciál kolem 20 %. Koalice vedená Topkou a Starosty má ovšem oproti ostatním nižší zastoupení již rozhodnutých voličů, nezanedbatelná část z nich může ještě svou preferenci změnit. Na hranici zvolení do Evropského parlamentu se dostalo hnutí Hlas, které by bylo ve zkoumaném období první volbou pro 4 % hlasujících, pro dalších 6 % pak druhým preferovaným subjektem. Je tak jediným z neparlamentních politických subjektů, který se dokázal v průzkumu prosadit mezi parlamentními stranami.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1658 respondentů, do potenciálu vstoupilo 837 těch, kteří nevylučují účast ve volbách a již nyní mají konkrétní preferovanou stranu nebo hnutí. Spolu s názvem politického subjektu bylo respondentům prezentováno i jméno volebního lídra. Hodnota volebního potenciálu je součtem 1. a 2. volby.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinace CATI (telefonického) a CAWI (online dotazování na Českém národním panelu) se zúčastnilo 1658 respondentů starších 18 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.

Sběr dat proběhl od 29. dubna do 3. května 2019.

Kontakt: Jan Burianec – , telefon: 225 986 821