AAAAMonthly Archives: Září 2019

Výzkumy mění svět. Startuje iniciativa PRO VÝZKUM.

Výzkumy mění svět. Startuje iniciativa PRO VÝZKUM.

VÁŠ NÁZOR BUDE SLYŠET

V září startuje iniciativa PRO VÝZKUM a STEM/MARK u toho nemůže chybět. I my ve STEM/MARK chceme podpořit ochotu respondentů odpovídat ve výzkumech prověřených agentur a posílit společenskou důvěru v profesionální výzkumnou činnost.

PRO VÝZKUM je iniciativou Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Cílem výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění je vysvětlovat široké veřejnosti základní principy výzkumu, jeho přínosy pro celou společnost a etické zásady výzkumných aktivit. 

VÝZKUM JE BEZPEČNÝ

Častou překážkou snah výzkumníků získat důležitá data pro sociologické analýzy či analýzy trhu, které slouží jako podklad pro strategická rozhodování firem a veřejné správy a mohou být prospěšné pro ekonomiku i celou společnost, je zaměňování výzkumu s prodejními akcemi.

Různé společnosti, jejichž jediným cílem je přímý prodej, velmi často zpočátku předstírají, že provádějí výzkum. Ve skutečnosti ale tyto prodeje nemají s výzkumem nic společného a pouze ho v očích veřejnosti diskreditují,“ uvádí Gábina Šamanová Client Service Manager agentury STEM/MARK.

Profesionálové ve výzkumu se v rámci iniciativy PRO VÝZKUM zaměří právě na zdůrazňování rozdílu mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami přímého prodeje. Klíčové je transparentně informovat o užití a také zacházení s údaji respondentů a získaná data důsledně chránit. Právě i proto patří ochrana a anonymizace údajů o účastnících výzkumů k nejdůležitějším prioritám seriózních výzkumných agentur. Základní principy a zásady výzkumné práce shrnuje takzvané oborové Desatero, které bylo formulováno právě v rámci iniciativy PRO VÝZKUM.

VÝZKUM JE PROSPĚŠNÝ

Ve STEM/MARK se často setkáváme s otázkou: „A co s těmi odpověďmi pak budete dělat?“ Výsledky výzkumů slouží nejen k poznání nálad ve společnosti, popisu preferencí či postojů různých skupin obyvatel či k vysvětlení změn nákupního chování. Mohou přispět k lepšímu fungování veřejné správy nebo třeba k lepšímu zacílení reklamy.

Bez kvalitních informací není možné udělat kvalitní strategii či správná rozhodnutí.

„Dobrým příkladem užitečnosti výzkumu je nápis na očním hydratačním krému pro muže: Nemazat do očí!, který vznikl na základě skupinových diskusí s muži o pánské kosmetice“, říká s úsměvem Jan Tuček ředitel STEM/MARK.

Jak bude kampaň probíhat

Aktivity PRO VÝZKUM koordinuje Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, které již od roku 1994 podporuje, propaguje a obohacuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky. Členské agentury SIMAR, mezi které patří i STEM/MARK, se zavázaly dodržovat ICC/ESOMAR Kodex. SIMAR je zároveň národním připomínkovým místem ESOMAR pro řešení etických konfliktů. 

Povědomí o iniciativě PRO VÝZKUM budou šířit tazatelé zapojených agentur, kteří budou respondentům rozdávat letáčky s informacemi o aktivitě a obecné prospěšnosti výzkumných šetření. O iniciativě se dozvědí všichni účastníci výzkumných online šetření a setkají se s ní například i účastníci skupinových diskusí. Veškeré informace budou také k dispozici na internetových stránkách zapojených agentur a jejich sociálních médiích.

Iniciativa PRO VÝZKUM dále spouští vlastní internetové stránky provyzkum.cz, které na příkladech ukazují přínos výzkumných šetření, vysvětlují respondentům, jak byli do výzkumu vybráni a jak obvykle probíhá výzkumné šetření. Stránky obsahují tipy, jak odlišit skutečný výzkum od podvodných aktivit, které se mimo jiné za výzkum mohou vydávat.

Webové stránky provyzkum.cz

Každá zapojená agentura poskytuje respondentům možnost kontaktovat odborníka ve výzkumné agentuře

Kontakt STEM/MARK:

Speciální PRO VÝZKUM e-mail: 

Kontaktní osoba:
Roman Kašša
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Tel.: 225 986 811
www.stemmark.cz

Pro obecné dotazy respondentů k výzkumným šetřením byla zřízena také kontaktní e-mailová adresa , kterou spravuje SIMAR.

Kontakt pro média SIMAR:
Ing. Hana Huntová
výkonná ředitelka SIMAR

+420 602 353 874


O SIMAR

SIMAR je neziskové sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Členskými agenturami jsou CONFESS RESEARCH, CVVM (oddělení Sociologického ústavu AV ČR, partner SIMAR), DATA COLLECT, g82, GfK CZECH, IPSOS, KANTAR CZ, MEDIAN, NIELSEN ADMOSPHERE, NMS MARKET RESEARCH a STEM/MARK. Sdružení SIMAR je členem Hospodářské komory ČR a smluvním partnerem ESOMAR.

O STEM/MARK

STEM/MARK je přední česká výzkumná agentura, která se již 25 let zaměřuje na marketingové výzkumy. Poskytuje kompletní služby pro klienty z nejrůznějších oborů a pokrývá oba hlavní směry výzkumu – výzkumy kvalitativní (jdou do hloubky a snaží se pochopit „proč“) i kvantitativní (vyhodnocují se statisticky z předdefinovaných možností, které odpovídají na otázku „kolik“).