AAAAMonthly Archives: Březen 2020

Nová data National Pandemic Alarm – aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru

European National Panels průběžně doplňuje data z výzkumu mapujícího současnou situaci

National Pandemic Alarm, který v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii koronaviru, momentálně obsahuje doplněné výsledky ze sběru dat 20.–21. března 2020. Najdete je na průběžně aktualizované webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Projekt National Pandemic Alarm probíhá od 16. března 2020 na lokálních reprezentativních online panelech v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a nabízí tak unikátní mezinárodní srovnání. Výzkumné šetření probíhá každé tři dny na vzorku internetové populace starší 15 let a jeho výsledkem je několik indexů, které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci.

Těmito indexy jsou: míra strachu (index paniky), důvěra v představitele státu (index důvěry ve státní aparát), výhled obyvatel na průběh a vývoj pandemie (index pesimismu), reálný dopad situace na obyvatele (index dopadů), a vlastní zkušenost s výskytem nemoci či nemocných v blízkém okolí (míra zkušenosti). Výsledné hodnoty a jejich vývoj v čase jsou vizualizovány do přehledných grafů na webu www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumný projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.

Důvěra ve státní aparát lehce roste

Negativní nálady české populace se na konci pracovního týdne zároveň mírně prohlubují.

V porovnání se středečním šetřením jsme zaznamenali nárůst hodnot jak u indexu paniky, tak i u indexů pesimismu a reálných dopadů. Jde však o velmi malá navýšení, která se pohybují jen těsně nad hranicí statistické chyby. Růst indexu paniky je dán především zvýšeným množstvím přijatých opatření. Nejnižší míru strachu evidujeme u nejmladších respondentů ve věku mezi 15 a 24 lety.

Dnešní data, která jsme získali z více než dvoutisícového reprezentativního vzorku, také ukazují, že Češi státnímu aparátů stále spíše důvěřují. I zde došlo k mírnému navýšení hodnoty indexu. Ze sledovaných zemí projevují větší důvěru ve stát pouze Slováci.

Zajímavé je, že největší míru osobních zkušeností (já osobně, člen rodiny, někdo z mých přátel/spolupracovníků je nakažen) mají soby ve věku 15-24 let. Pravděpodobně to vyplývá z jejich větší angažovanosti na internetu, sociálních sítích a „zvyku sdílet informace“.

Tiskovou zprávu ve formátu .pdf můžete stáhnout zde:
Tisková zpráva

Doplňující informace:

European National Panels (www.nationalpanel.eu) představují jeden z největších výzkumných panelů v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Panely v jednotlivých zemích slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci. Disponují početnou skupinou 55 000 respondentů v České republice (pod hlavičkou Český národní panel), 28 000 na Slovensku (Slovenský národný panel), 25 000 v Maďarsku (Magyar Országos Panel), 21 000 v Polsku (Polski panel narodowy), a 10 000 v Bulharsku (Bulgarski nacionalen panel).National Pandemic Alarm – aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru

European National Panels spouští jedinečný projekt mapující současnou situaci

V dnešní složité a nejisté situaci šíření pandemie onemocnění COVID-19 jsou informace důležitější komoditou než jindy. European National Panels doplňuje ke všem dostupným datům, které jsou dnes k dispozici, názory, postoje a emoce konkrétních lidí. Proto nabízejí všem dostupný výzkum veřejného mínění National Pandemic Alarm, který v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii. Projekt probíhá od 16. března 2020 na lokálních reprezentativních online panelech v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a nabízí tak unikátní mezinárodní srovnání.

Jeho výsledky budou průběžně publikovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumné šetření probíhá kontinuálně a jeho výsledkem je několik indexů, které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci. Těmito indexy jsou: míra strachu (index paniky), důvěra v představitele státu (index důvěry ve státní aparát), výhled obyvatel na průběh a vývoj pandemie (index pesimismu), reálný dopad situace na obyvatele (index dopadů), a vlastní zkušenost s výskytem nemoci či nemocných v blízkém okolí (míra zkušenosti). Výsledné hodnoty a jejich vývoj v čase jsou vizualizovány do přehledných grafů na webu www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumný projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.

Slováci panikaří více než Češi

Zajímavé však je, že také více důvěřují státnímu aparátu. 

Rozdíl mezi postoji obou národů je vidět i v indexu pesimismu, kde se pravděpodobně mimo důvěry ve stát promítá i obecná rozdílnost povah a emocí. Podíváme-li se na čísla podrobněji, vidíme, že nejvíc „panikaří“ slovenské ženy a lidé z malých slovenských obcí. „Nad věcí“ jsou čeští muži.

Zajímavý rozdíl je zřetelný i v důvěře ve stát mezi vysokoškoláky – v Česku je nejnižší, a na Slovensku naopak nejvyšší (proti méně vzdělaným skupinám). Rozdíl naopak není v indexu dopadů, kde se dopadů pandemie nejvíce obávají nejmladší.

Tiskovou zprávu ve formátu .pdf můžete stáhnout zde:
Tisková zpráva

Doplňující informace:

European National Panels (www.nationalpanel.eu) představují jeden z největších výzkumných panelů v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Panely v jednotlivých zemích slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci. Disponují početnou skupinou 55 000 respondentů v České republice (pod hlavičkou Český národní panel), 28 000 na Slovensku (Slovenský národný panel), 25 000 v Maďarsku (Magyar Országos Panel), 21 000 v Polsku (Polski panel narodowy), a 10 000 v Bulharsku (Bulgarski nacionalen panel).

Informace pro klienty

Informace pro zadavatele výzkumných projektů v návaznosti na vládní opatření k omezení výskytu nové formy koronaviru.

Vážení a milí klienti,

vzhledem k aktuálním vládním opatřením v souvislosti omezení výskytu COVID-19 bychom Vás rádi informovali, jak situaci řešíme v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy v rámci členských agentur SIMAR a spolupracujících agentur. 

Metody sběru dat, které vyžadují osobní kontakt s respondenty – osobní dotazování CAPI a PAPI, mystery shopping, skupinové diskuse, CLT – jsou pozastaveny. Omezili jsme, nebo pozastavili, veškeré aktivity, ve kterých se potkávají respondenti, tazatelé a naši zaměstnanci. Doporučujeme tento postup i nečlenským subjektům a pro podobné aktivity, které provádí sám zadavatel výzkumu. 

Výzkum se však nezastavil. Naše týmy pracují z domova, případně v upraveném režimu tak, aby neohrozily sebe navzájem. Poskytli jsme jim zabezpečený přístup a prostředky na to, aby mohly ve svých projektech pokračovat. 

Apelujeme na naše klienty, aby neukončovali výzkumné projekty, ale hledali, jak realizovat výzkum jiným způsobem. Podpoříte tak obor, v němž jsou zaměstnány stovky pracovníků v agenturách a tisíce po celé České republice v pozicích koordinátorů a tazatelů.

Jsme připraveni zkoumat dál metodami, které nemohou nikoho ohrozit. Nabízí se široká škála online metod, dále například telefonický výzkum realizovaný tazateli se vzdáleným nebo jinak zabezpečeným způsobem. Tam, kde změna metodiky není možná, hledáme společně s klienty vhodné řešení, například posun terénu na pokaranténní období, případně můžeme dovážit již sebraná data, nebo reportovat pouze odpovídající část výstupu výzkumného projektu. 

Výzkumné týmy se soustředí na to, aby co nejvhodnějším způsobem pokryly vzniklou mezeru v datové řadě a navázaly tak na rozdělanou práci. Pokud budete chtít cokoliv s námi probrat, najít, nebo vytvořit optimální řešení pro vaše aktuální výzkumné potřeby, jsme tu pro vás. 

Přemýšlíme nad tím, jak se spotřebitelské chování a chování promění, které změny budou jen krátkodobé a jaké se projeví trvale. Jsme připraveni vám o těchto změnách přinášet relevantní informace, které vám, stejně tak jako před “koronavirem”, pomáhaly v dobrém rozhodování ve vašich obchodních aktivitách. Rádi i nadále budeme poskytovat inspiraci a vhledy do mysli spotřebitelů a společnosti.  

S pozdravem a přáním klidu a rozvahy,


SIMAR, Hana Huntová,  

Confess Research, Hana Kloučková,  

CVVM, Paulína Tabery, 

Data Collect, Michal Ševera, 

Ipsos, Radek Jalůvka, 

Kantar CZ, Petra Průšová, 

Median, Přemysl Čech, premysl.cech@median.cz

Nielsen Admosphere, Tereza Šimečková, 

NMS Market Research, Ondřej Veis, 

SC&C, Jana Hamanová, 

STEM/MARK, Jan Tuček, 

K prohlášení se připojili:

Market Vision, Martin Hrehovčík,  

Focus, Roman Skotnica, 

Analytik/čka – Data Science

Lokalita: Praha PLNÝ či ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Co očekáváme a koho hledáme?

Po usměvavém příchodu do práce, ranní dávky kofeinu s kolegy v kuchyňce, kde se samozřejmě proberou nejdůležitější témata světového dění předešlého dne, je potřeba se plně pustit do práce.

Hledáme samostatnou osobnost se znalostí práce s daty, analytickým a programátorským myšlením. Člověka, kterého baví nacházet souvislosti a vyvíjet nástroje na zpracování a zobrazení dat.

Což znamená že:

 • budete zpracovávat a analyzovat data
 • budete tvořit automatické nástroje na zpracování dat
 • budete se účastnit přípravy a realizace výzkumných projektů, vč. práce na závěrečné zprávě a prezentaci pro klienty

Co je třeba?

 • VŠ vzdělání v oboru Statistika (MatFyz) či příbuzných oborů podmínkou
 • zkušenost se statistickou analýzou dat, SPSS, R, Python atd.
 • zkušenost s tvorbou nástrojů pro zpracování dat/znázornění výsledků analýz (Shiny, PBI)
 • schopnost interpretace a znázornění výsledků, grafické cítění je výhodou
 • zájem o hledání nových řešení
 • pozitivní vztah k výzkumu trhu
 • velmi dobrá čeština a aktivní znalost anglického jazyka (ano opravdu si budete s klienty volat i psát v ANJ)
 • spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, flexibilita, kreativní uvažování
 • pozitivní vztah k lidem a smysl pro humor je pro nás důležitý, bez něj to nejde

No a co můžete čekat od nás?

 • naprosto pohodové kolegy
 • dlouhodobou a zajímavou práci, při které se hodně naučíte (např. podíl na výzkumech pro televize, operátory, banky, velké společnosti, reklamní agentury, politické výzkumy).
 • možnost seberealizace a profesního růstu – každý člověk, a každý názor je pro nás důležitý, a že jich tu máme
 • mnoho firemních benefitů (např. multisportku, výhodné členství ve fitness centru v rámci budovy, 5týdnů dovolené, masáže v prostorách společnosti, bonbóny pro lepší náladu, příspěvek na stravné, firemní akce, výhodný firemní tarif i pro rodinné příslušníky, luxusní kafe atd.)
 • příjemné a přátelské pracovní prostředí, v blízkosti metra B s krásným výhledem na řeku
 • možnost práce i na zkrácený úvazek, flexibilitu – vyzvedávání dítěte ze školky či kroužků není problém, home office 2 dny v týdnu
 • a v neposlední řadě rozhodně nulovou rutinu

A mzda?:

 • dle praxe a zkušeností od 330 000,- do 500 000,- za rok + prémie

Kontakt v případě zájmu: Iva Ryznerová