AAAAMonthly Archives: Říjen 2021

Kvůli rostoucím cenám energií Češi zvažují kontrolu svých ceníků, přenastavení záloh a plánují také zavedení úsporných opatření

Jen málokomu v poslední době unikla informace o chystaném zdražování elektřiny a plynu. Šetření výzkumné agentury STEM/MARK mezi zástupci domácností, kteří mají přehled o energiích, ukázalo, že přibližně 50 % domácností má ceny zafixované. Krach dodavatelů a zkušenost s režimem poslední instance se dotkl 19 % dotázaných, ale dokonce každý druhý zná v okolí někoho, kdo tento problém musí řešit. V dnešní energetické krizi vidí spousta Čechů i příležitost k vyšší úspoře energií – každý třetí uvažuje o výměně starých spotřebičů za nové, energeticky šetrnější, ale růst cen energií přeje i úvahám nad pořízením vlastního zdroje energie – fotovoltaického systému.

Zprávy o plánovaném zvyšování cen energií ze strany hlavních dodavatelů zaznamenali téměř všichni oslovení, zejména v televizi a na internetu. „V odpovědích na otázku, kdo nese za tak výrazné skokové zdražení odpovědnost, zaznívaly různorodé názory, avšak většina Čechů se shoduje, že by stát měl být tím, kdo pomůže vzniklou situaci řešit“, komentuje Ondřej Vácha z agentury STEM/MARK a dodává, že podle dotázaných by stát měl především důkladněji kontrolovat nabídky dodavatelů (což doporučuje 81 % lidí), případně stanovit maximální ceny (73 %) a po dobu krize snížit DPH z ceny energií (72 %).

Zdražování energií, za kterým stojí podle 84 % Čechů především nárůst burzovních cen, vyústilo mimo jiné v krach a přerušení dodávek energií od společnosti Bohemia Energy (a několika dalších dodavatelů). Podle výsledků výzkumu se s koncem dodavatele muselo vyrovnat 13 % odběratelů elektřiny a 10 % odběratelů plynu. Více než čtvrtina takových klientů dosud nebyla společností o ukončení její činnosti informována. 3 z 5 zákazníků naopak již kontaktoval přidělený dodavatel poslední instance, k němuž by měli přejít na následujících 6 měsíců.

„Dalších 15 % lidí má obavy, že by mohl podobný osud potkat i jejich dodavatele elektřiny či plynu. Více se strachují klienti menších společností, zatímco zákazníci největších dodavatelů zůstávají v klidu“, přibližuje výsledky průzkumu Ondřej Vácha.

Zhruba polovina Čechů má dle svých slov zafixovanou cenu elektřiny/plynu na dobu určitou, tři čtvrtiny z nich dokonce na více než 12 měsíců, častěji senioři nad 60 let. Přibližně každý šestý dotázaný obdržel v posledním měsíci informaci o tom, že brzy dojde ke zvýšení částky, kterou budou nově za energie platit. Většina ostatních pak očekává, že k tomu brzy dojde, a již uvažují nad dalšími kroky, které uskuteční. „Více než tři čtvrtiny Čechů si plánují upravit výše záloh a dva ze tří si chtějí ověřit, zda jejich dodavatel nenabízí výhodnější produkt. Ke změně dodavatele se moc lidí zatím nechystá“, upřesňuje Vácha.

Rostoucí ceny energií jsou pro mnoho lidí impulzem k zamyšlení se nad velice širokou škálou možností, jak by za elektřinu a plyn mohli ve své domácnosti co nejvíce ušetřit. „Zatímco vysoký zájem o nízkoenergetické (LED) žárovky není žádnou novinkou, narůst podílu Čechů, kteří zvažují zavedení technologií pro využití energie ze slunce (fotovoltaika, solární panely) je opravdu výrazný. Nejspíše budeme v nejbližší době také svědky zvýšené poptávky po nízkoenergetických domácích spotřebičích“, uzavírá Ondřej Vácha ze STEM/MARK.

Výzkumu agentury STEM/MARK se zúčastnilo 1 200 osob reprezentujících českou populaci ve věku 18+ let (kvótní sběr podle pohlaví, věku, vzdělanosti, kraje a velikosti místa bydliště). Šetření probíhalo mezi 21. a 26. říjnem 2021.

Při stavbě domu je rozhodující životnost a garance cen

Rychlost a nižší cena zvedá popularitu dřevostaveb, přetrvávající názor na nízkou životnost je však velkým handicapem.

Praha, 20. 10. 2021

Současná krize na trhu rezidenčního bydlení přímo ovlivňuje preference spotřebitelů. Při stavbě domu je pro drtivou většinu Čechů zásadní jeho životnost a garance ceny. Potvrdil to spotřebitelský průzkum zaměřený na bydlení, který v září realizovala agentura STEM/MARK pro stavební společnost RD Rýmařov. Přestože v preferencích stále vítězí cihla, více než třetina z nás by sáhla i po dřevě, a to především kvůli rychlosti stavby a příznivější ceně.

Mezi prioritami je i energetická úspornost

Pro drtivou většinu z nás je při stavbě domu nejdůležitější jeho životnost a garance ceny. „Je logické, že v kontextu aktuálního dění lidé hledají jistoty v podobě garance domluvené ceny. Stavební materiály zdražují, pocit nejistoty roste,“ komentuje Jana Proboštová z agentury STEM/MARK. Do rozhodovacího procesu však významně vstupují i další faktory. Mezi ně rozhodně patří nízká energetická náročnost stavby a jednoduchá údržba, podle kterých by se rozhodovala převážná většina Čechů. Na lehkou váhu není brán ani dodavatel stavby, po prověřené firmě by jednoznačně sáhlo 9 z 10 osob.

V otázce materiálu, ze kterého by měl být postaven vysněný dům, stále ještě jasně vede cihla. O dřevu v dnešní době uvažuje přibližně třetina Čechů. Zájem o dřevo je vyšší ve skupině lidí, kteří znají někoho, kdo v dřevostavbě žije. Necelá pětina by pak stavěla z betonu.

Zájem o dřevostavby roste, rychlost výstavby a nízká cena bodují

Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2020 postaveno přes 18 tisíc rodinných domů. Ze statistik vyplývá, že Češi začínají jevit stále větší zájem o dřevostavby. Zatímco v roce 2015 jich bylo v ČR necelých 1 800, v loňském roce už to byly téměř 3 tisíce, a tvořily tak 16 % celkové výstavby.

Rychlost výstavby a rozumná cena jsou podle Čechů největšími výhodami domů ze dřeva. Jako jejich hlavní slabina je ale bohužel vnímána krátká životnost staveb a materiálu, a to přibližně u 1 ze 7 osob. Životnost stavby je zároveň zásadním faktorem, který vstupuje do rozhodování o výstavbě a pořízení nového bydlení.

Historický mýtus nekvalitních dřevěných „okálů“ tak stále přetrvává a nejspíš představuje důvod, proč na rozdíl od zahraničí u nás stále převažuje výstavba cihlových domů nad dřevostavbami. „Představa, že dřevostavby mají nízkou životnost, je jeden z největších mýtů, které u nás ve stavebnictví přežívají. Pokud je dřevostavba postavena kvalitně, je v životnosti plnohodnotným konkurentem cihlových domů. Důkazem mohou být příklady ze zahraničí, kde mají dřevostavby delší historii než u nás, a lze to na nich tedy lépe demonstrovat,“ říká Přemysl Kotouček, generální ředitel RD Rýmařov.

O průzkumu

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK v září 2021 s použitím metodiky online dotazování na cílové skupině internetové populace ve věku 18-65 let. Reprezentativního průzkumu se účastnilo 700 respondentů.

Kontakt pro média

Jana Proboštová

Client Service Manager

+420 777 879 202

Díky úspěšné predikci STEM/MARK a STEM znali diváci Primy výsledky voleb dříve než ostatní

Výzkumné agentury STEM/MARK a STEM realizovaly pro TV Prima exkluzivní volební predikci, jejímž cílem bylo odhadnout konečné výsledky o několik hodin dříve, než budou sečteny všechny hlasy.

Z predikce bylo od začátku patrné, že ČSSD, KSČM ani Přísaha nepřekročí 5% hranici. Zároveň správně ukazovala, že se koalice SPOLU a hnutí ANO poperou o celkové vítězství. Velmi dobře odhadla také volební účast.

Praxe ze sčítání výsledků z minulých voleb, kdy jsou obvykle nejprve sečteny malé okrsky na vesnicích a až v samotném závěru jsou známé výsledky z velkých okrsků ve městech, se potvrdila i letos. Průběžné součty publikované ČSÚ mají tendenci zpočátku nadhodnocovat zisk stran jako KSČM, ANO či SPD s vyšší podporou na venkově a naopak podhodnocovat volební zisk pravicových, liberálně orientovaných uskupení, jež mají své voličské základny spíše ve městech (což znamená ve větších okrscích). Právě tuto nerovnoměrnost predikce STEM/MARK a STEM koriguje.

První volební predikce šla do televizního vysílání v 15:30 hod. Tehdy bylo sečteno něco málo přes 20 % okrsků. „Zatímco průběžné výsledky v tento okamžik zachycovaly rozdíl mezi ANO a SPOLU vyšší než 6 procentních bodů (ve prospěch ANO), výsledky naší predikce předpovídaly již tehdy, že se bude jednat o velmi těsný souboj“, komentuje přesnost predikce analytik STEM/MARK Radek Pileček.

Během odpoledne se predikce nadále zpřesňovala. „Důležitý okamžik nastal těsně po půl páté (tehdy bylo sečteno 76 % okrsků), kdy sice průběžné výsledky stále hlásily hnutí ANO o zhruba 3 procentní body před koalicí SPOLU, ale predikce STEM/MARK mezi nimi neviděla rozdíl vůbec žádný, ba naopak SPOLU se dostávalo do mírného vedení“, dodává Pileček. Konečné výsledky voleb, na které se ještě dlouho čekalo, pak tento předpoklad potvrdily.

Model volební predikce rovněž dokázal velmi záhy určit pořadí všech kandidujících subjektů. Jediným problémem byla právě situace kolem celkového vítěze, jelikož v Praze bylo sčítání kvůli velkým okrskům a nadprůměrně vysoké volební účasti relativně pomalé a odhadované výsledky za skupinu liberálních pražských okrsků tak vykazovaly určitou míru nepřesnosti. Jak upozorňuje datový analytik STEM/MARK Matěj Šimlovič, „nejužším místem naší predikce je právě potenciální změna poměru volební účasti mezi jednotlivými skupinami okrsků a také malý podíl sečtených okrsků uvnitř některé ze skupin“.

Predikce ukázala, že jednotlivé obce Česka volí čím dál rozdílněji a že společnost je opravdu roztříštěná. Zároveň ovšem dokázala, že pomocí analýz a statistických metod lze tuto roztříštěnost odhadnout a poskytnout veřejnosti velmi kvalitní odhad konečných výsledků voleb již hodinu a půl po zavření volebních místností.

Ptáte se, jaké výpočty byly za výslednými grafy?

Analytici STEM/MARK shrnuli celý algoritmus do tří kroků: Nejprve byly všechny volební okrsky rozděleny do 14 skupin podle podobnosti volebních výsledků v minulých volbách. V každé skupině byl znám počet obyvatel, respektive počet voličů a s přihlédnutím k dřívější volební účasti tak bylo možné přiřadit dílčím skupinám odlišnou váhu. Posledním krokem predikce byl předpoklad, že okrsky, které patří do stejné skupiny, se budou i v letošních volbách chovat velmi podobně. Na základě průběžných výsledků v jednotlivých skupinách pak algoritmus dopočítal souhrnnou volební predikci na celostátní úrovni.

V Praze, 9. října 2021
Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Radek Pileček, , tel.: 734 832 682