Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Abstinoval bych moc rád, ale nechce se mi

Nedávno skončila výzva k měsíční abstinenci Suchej únor. Z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že o této kampani byla široká veřejnost informovaná, nicméně účast byla poměrně malá. „Pozitivní účinky krátkodobé abstinence vnímá velká část dospělé internetové populace, ale k její realizaci přikročí jen málo z nás “ říká Zuzana Švalbová ze STEM/MARK.

V souvislosti s výzvou dokázala během února abstinovat více než desetina dospělé české internetové populace (tedy lidí s online připojením ve věku 18+).

Do výzvy se zapojili hlavně lidé, kteří pijí méně často (pijí jednou za dva týdny nebo ještě méně). Zapojili se hlavně proto, že alkohol obecně nevyhledávají. Výzvu k abstinenci považují za prospěšnou a je podle nich důležité upozornit na velkou konzumaci alkoholu u nás.

Naopak častí konzumenti alkoholických nápojů (pijí jednou týdně nebo častěji) se do výzvy zapojili výrazně méně. Jako důvod uváděli hlavně to, že se jim nechce, nemají motivaci přestat nebo by to nevydrželi. Výzva k abstinenci jim není sympatická a bez alkoholu nechtějí být a považují takovou akci za hloupost a vměšování do soukromí. Ženy častěji uvedly, že si nemusejí nic dokazovat a muži naopak sdělili, že jim chybí motivace.

Graf 1: Podíl osob podle jejich vztahu k alkoholu

Zajímavé je, že všichni, kteří abstinovali letos, se plánují přidat i do budoucna. Navíc ti, co se letos nezapojili, ve velké míře deklarují, že by to příště zkusili (45 % z nich). Potenciálně by se tedy mohla příště zúčastnit až třetina dospělé internetové populace Čechů. Častěji se příště chtějí přidat ženy. Je třeba říct, že už letos mohla být účast větší. Část lidí, kteří se nakonec k výzvě nepřidali, uvádí, že o tom uvažovali už letos (22 % z nich), ale nakonec jim v tom „zabránila“ nějaká oslava nebo slabá motivace.

Abstinovat je poměrně snadné pro 71 % dospělé internetové populace. Pro ostatní je to spíš obtížné. Náročnější je to pro lidi, kteří pijí alkohol často (tj. jednou týdně nebo častěji), ale náročné je to i pro část lidí, kteří nepijí vůbec. Snazší je to pro ženy, které celkově pijí méně často než muži.

Graf 2: Náročnost abstinence

Většina lidí chápe měsíční abstinenci jako příležitost udělat něco pro svoje zdraví. Velkou roli ale hraje vztah k alkoholu. Mezi lidmi, kteří pijí alkohol často, je tento názor v menšině.

Graf 3: Vnímání zdravotních přínosů abstinence

Pro menší část lidí představuje výzva možnost soutěžit s ostatními (34 % dospělé internetové populace) a o něco méně lidí ji považuje za možnost ověřit si schopnost trvalejší abstinence (33 %) nebo za podnětnou zkušenost (21 %).

A jak vnímáme abstinenty? Většina lidí antipatie k abstinentům necítí (94 % dospělé internetové populace). Jinak je to ale u lidí, kteří pijí alkohol často – víc než desetina z nich nemá abstinenty ráda.

Graf 4: Nesympatie k abstinentům

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 455 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 + let. Aktuální šetření probíhalo na konci února 2022.

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Zuzana Švalbová,

V Praze, 18. 3. 2022