Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Abstinoval bych moc rád, ale nechce se mi

Nedávno skončila výzva k měsíční abstinenci Suchej únor. Z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že o této kampani byla široká veřejnost informovaná, nicméně účast byla poměrně malá. „Pozitivní účinky krátkodobé abstinence vnímá velká část dospělé internetové populace, ale k její realizaci přikročí jen málo z nás “ říká Zuzana Švalbová ze STEM/MARK. V souvislosti s výzvou dokázala během Více

Válečný konflikt na Ukrajině: Pomáhat má nejen stát, ale též občané

Obrovská solidarita s válečnými uprchlíky dokazuje, že nejsme xenofobní národ. Každý třetí Čech je ochoten poskytnout azyl u sebe doma. Vývoj současných událostí na Ukrajině sleduje naprostá většina Čechů a pocit bezpečí je zatím neopouští. Invazi Ruska odsuzují téměř všichni. Současně panují obavy, že může Rusko napadnout i další země. Pomoci chceme, jako stát i jako Více

Češi více třídí specifické druhy odpadu. Finanční zálohy na PET/plech lahve by motivovaly k vratkám.

Češi více třídí specifické druhy odpadu. Finanční zálohy na PET/plech lahve by motivovaly k vratkám

Výzkumná agentura STEM/MARK se po čtyřech letech rozhodla ověřit, zda dochází k vývoji v tom, jak Češi třídí odpad, nebo zda se proměňují bariéry, které v třídění odpadu brání. Zajímal nás také postoj Čechů k zálohám na PET či plechové lahve. Jak se po letech změnilo naše přemýšlení o tom, jak svou činností ovlivňujeme životní prostředí? Z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK Více

Povolební výzkum STEM/MARK: Volby byly v některých ohledech zcela unikátní

V Praze, 5. 11. 2021 Téměř polovina voličů nebyla ještě měsíc před volbami pevně rozhodnuta, komu dají svůj hlas. Obě demokratické koalice si v čase přebíraly své voliče. TV debaty sehrály důležitou roli – nejúspěšnější byl Vít Rakušan. Více než třetina voličů deklaruje, že využila kroužkování. Důvody byly rozmanité. Výzkumná agentura STEM/MARK přichází s exkluzivní povolebním výzkumem, který Více

Současné události se promítají do pohledu na prezidentský úřad

3. 11. 2021 Praha Charakterová představa o budoucím prezidentovi (prezidentce) je stálá a dlouhodobě ji charakterizují atributy jako morální autorita, reprezentativní vystupování, nezávislost a respekt v zahraničí. Budoucí prezident by měl být prozápadní realista. Prezidentský ideál však v některých ohledech tvoří neslučitelné vlastnosti. Preference jsou nadále proměnlivé. Aktuálně do nich výrazněji zasáhli i někteří předsedové parlamentních stran. Více