Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Banky a marketingové triky

STEM/MARK nedávno zveřejnil výsledky svého výzkumu o vlivu spotřebitelských soutěží na chování zákazníků. Podle jeho výsledků se celá pětina dospělé populace žádné spotřebitelské soutěže pravděpodobně nikdy nezúčastní.

Jak to ale dopadne, když se zaměříme konkrétně na banky a jejich soutěže? Jsou jejich šance přitáhnout zákazníka vyšší, anebo je tomu přesně naopak?

V průzkumu z přelomu roku to zjišťovala agentura STEM/MARK prostřednictvím svého kombinovaného panelu Dialog.

Otevřeme si nový účet za šanci vyhrát auto či byt?

Celá třetina dospělých respondentů výzkumu odpověděla, že určitě ne. Negativní postoj k takovému kroku uvedlo ještě dalších více než 40 % dotázaných, byť svou odpověď změkčili na „spíše ne“. Jasné ano účasti v takové soutěži zaznělo jen od každého dvacátého. Pro banku, která hledá nové klienty, to možná není nejlepší zpráva, ale pro zákazníky, ochotné otevírat si nové účty a aktivně je využívat, to výzva rozhodně je. Šance vyhrát hodnotnou cenu je docela veliká.

Graf 1: Zájem o účast v soutěži, pokud by podmínkou účasti bylo otevření bankovního účtu Graf1

Věrnostní programy bank klienti příliš nevyužívají

Nejsme nijak posedlí sbíráním bodů za platbu kartou a využíváním slev či jiných bankovních benefitů. Agentuře STEM/MARK své členství v bankovním věrnostním programu potvrdilo jen 40 % účastníků výzkumu. Zdá se, že setrvačné a pohodlné jsou banky i jejich zákazníci. Více než čtvrtina dospělých nevyužívajících žádný věrnostní program totiž uvedla, že jejich banka nic podobného nenabízí. Pro desetinu jsou pravidla programu příliš složitá a skoro každý šestý považuje požadavky na splnění podmínek programu za příliš náročné. Ostudou pro banky by mohlo být tvrzení 40 % respondentů výzkumu, že je věrnostní program jejich banky nijak nezaujal.

Graf 2: Důvod, proč lidé nevyužívají věrnostní programy bankGraf2

 

Problematikou spotřebitelských soutěží a věrnostních programů bank se ve svém šetření prostřednictvím panelu Dialog zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden kombinací internetového (CAWI), telefonického (CATI) i osobního (CAPI/PAPI) dotazování respondentů reprezentativního vzorku dospělé populace. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 2. do 18. prosince 2014 a zúčastnilo se ho 3163 respondentů.