Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Chceme další den volna

zpracovala: Zuzana Švalbová

Jak nám vyhovuje pětidenní pracovní týden? Pracovali bychom, kdyby to nebylo ekonomicky nezbytné? A jaké vztahy panují na pracovišti? Tímto tématem se zabýval nejnovější výzkum společnosti STEM/MARK v rámci internetové populace zaměstnanců.

Zaměstnanci (v rámci internetové populace) chtějí 4 dny práce a 3 dny volna

Zaměstnanci představují většinu zaměstnané internetové populace Čechů. Jak vypadá jejich pracovní doba? Převážně se jedná o práci na plný úvazek, typicky na 5 dní v týdnu (73 %) nebo na 2-4 dny v týdnu s dlouhou denní pracovní dobou – např. 12/24hodinové směny apod. (13 %). Na částečný úvazek pracuje menší část zaměstnanců, nejčastěji na 5 dní v týdnu (9 %), nebo nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele či na několik dní týdnu (5 %).

Co kdyby zaměstnavatel nabídl pracovat 10 hodin denně ale jen 4 dny v týdny?  Polovina zaměstnanců na plný úvazek by takovou nabídku přijala. Třetina upřednostňuje pětidenní pracovní týden. Lidé ve věku 15-29 let by další den volna uvítali v ještě vyšší míře (61 % z nich). Zaměstnanci na plný úvazek, kteří nyní pracují 2-4 dny v týdnu by se k pětidennímu režimu vraceli mnohem méně ochotně (jen 19 % z nich).

Zaměstnanci na zkrácený úvazek by nejraději pracovali 3-4 dny v týdnu (71 % z nich). Pětidenní pracovní týden podporuje jen 9 % z nich. Lidé v nejmladší věkové skupině by častěji volili třídenní režim (55 % z nich), lidé ve věku 30-44 let čtyřdenní pracovní týden (47 % z nich).

Zaměstnanci, kteří by preferovali další den volna, by si nejraději prodloužili víkend o pátek (69 % z nich), případně o pondělí (19 %).

Klikni pro zvětšení

Pracujeme také z jiných než finančních důvodů

Ve věkové skupině 18-59 let má pracovní uplatnění mnohem hlubší význam než jen ekonomický. Většina zaměstnanců (88 %) by pracovala i v situaci, že by měla dostatek finančních prostředků pro sebe a svou rodinu. Lidé by si v takové situaci snížili „úvazek“ (46 %) nebo by pracovali stejně intenzivně jako dosud (38 %). Úplně by přestalo pracovat jen 8 % zaměstnanců, častěji muži, lidé 45-59letí a osoby bez vysokoškolského vzdělání.

Jak se žije s kolegy

Ač si to ne vždy uvědomujeme, na pracovišti prožijeme podstatnou část svého života. V jaké atmosféře se to děje? Odpověď je naštěstí uklidňující. Většina zaměstnanců má na pracovišti dobré vztahy – 35 % má pozitivní vztah ke všem kolegům, 55 % skoro ke všem. Naopak problém s téměř všemi kolegy má jen 1 % zaměstnanců. Názory se neliší ani pro jednotlivé podskupiny podle pohlaví, věku či vzdělání.

Klikni pro zvětšení

Podobný výzkum byl proveden také ve Spojeném království na širší cílové skupině (všechny zaměstnané osoby ve věku 15 a více let), takže uvedené srovnání je spíše orientační. Zájem o kratší pracovní týden (při stejném počtu odpracovaných hodin) je v UK výrazně vyšší (72 % zaměstnaných Britů) než v ČR (54 % zaměstnanců – Čechů, vč. zkrácených úvazků). Vztahy na pracovišti jsou obdobně uspokojivé také pro většinu Britů. Se všemi kolegy je spokojena polovina zaměstnaných Britů, s většinou 40 % z nich.

Tématem pracovního týdne se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 983 osob vybraných kvótní metodou a odpovídajících reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 13. do 28. března 2013.

Výsledky britskému výzkumu byly získány z www.yougov.com

Tisková zpráva ke stažení zde. (Formát .DOC)