Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Chcete Dialog? Máte ho mít!

Koncem minulého roku STEM/MARK začal vytvářet nový panel. Nazvali jsme ho Dialog. Je založen pouze na off-line náhodné rekrutaci, což je v ČR ojedinělý přístup. Nový panelista se může do Dialogu dostat pouze na základě osobní rekrutace naším CAPI tazatelem nebo prostřednictvím telefonického kontaktu našeho CATI studia, které volá náhodná čísla. Díky tomu se do Dialogu může dostat každý, nejen známý známého s internetovým připojením. Online vstup do panelu je zcela vyloučený. Už při rekrutaci zároveň víme, že se jedná o reálné osoby. Všichni panelisté jsou pod naší vlídnou, ale ostražitou kuratelou. Máme jich skoro 7 tisíc, odhadovaná roční obměna je
cca pětinová a response rate vysoká (až 70 %).

Z výzkumů multimetodického panelu Dialog poprvé.

Dialog - Charita2 - 1.část (smaller)

Dialog není klasický online panel, takový a velmi kvalitní už jeden máme – Český národní panel (ČNP). Dialog je svým rozsahem sice menší než ČNP, ale zase umožňuje unikátní kombinaci metod při sběru dat. Každý respondent si totiž při rekrutaci zvolí způsob, který je mu pro dotazování nejpříjemnější. Může si vybrat mezi CAWI, CATI nebo CAPI. Jelikož je to jeho svobodná volba, je pak také ochotnější odpovídat. Díky kombinaci CATI a CAPI dotazování pokrývá Dialog i neinternetovou populaci, která zahrnuje 1,9 milionů obyvatel ČR nikdy nepřipojených k internetu. Vyhne se tak omezením současné „digital devide“, která se typicky týká osob ve věku nad 65 let.

Výhodou Dialogu je i vyšší míra kontroly díky nahrávkám (CATI a CAPI). Je sice pravda, že zahrnutí osobního (CAPI) dotazování znamená delší dobu sběru než čistě internetový průzkum, ale stále je to relativně rychlý sběr. Zároveň jsou všechny metodiky pěkně v jednom balíčku a výhody kombinace metod prostě stojí za menší časovou prodlevu.

Přesto, že panel vzniká ve spolupráci s renomovaným finančním domem, je možné ho využít i pro různé jiné výzkumy. Jeho silnou stránkou je, že je celý založen na principu longitudinálního „sledování“ jednotlivých respondentů. Do budoucna tak přináší mnoho zajímavých možností a radostí i z pohledu výzkumníka. Nadělili jsme si tak k Vánocům dárek, který nám i našim klientům bude v příštích letech přinášet benefity.

Staňte se jedním z prvních uživatelů panelu Dialog. Zeptejte se v „bodě nula“, využijte možnosti pozorovat své zákazníky v čase. Pro první 3 klienty máme zajímavé podmínky. Více informací vám ochotně poskytne Ondřej Vácha.

Z výzkumů multimetodického panelu Dialog podruhé.

Dialog - Charita2 - 2.část_small