Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Sice máme výčitky, ale bacily roznášíme dál

V době probíhající chřipkové epidemie nahlédla agentura STEM/MARK do chování Čechů při tomto infekčním onemocnění. Některá zjištění výzkumu jsou alarmující.

Návštěva lékaře
K lékaři sice zamíří asi jedna třetina ekonomicky aktivních obyvatel, téměř stejně tolik jich ale jde do práce. 27 % z nich je přitom na pracovišti v kontaktu s řadou lidí!

chripka_graf1

Pracovní neschopnost – opravdu ji čerpáme?
Návštěva lékaře a chřipka nebo viróza podle výzkumu STEM/MARK automaticky neznamená, že člověk nastoupí na neschopenku. Jen 15 % pracujících skončí s nemocí v dočasné pracovní neschopnosti, stejně tolik jich pracuje z domova a každý třetí si vezme dovolenou. Jen minimum zaměstnanců využívá tzv. sick days (tzn., že zaměstnavatel jim umožňuje čerpat placené volno v době nemoci).
Proč chodí Češi do práce nemocní?
STEM/MARK také zjišťoval důvody, které nás vedou k tomu, že s chřipkou nebo virózou vyrazíme do práce. Výrazně mezi nimi dominují dva. Jednak jsou to pracovní závazky a termíny zakázek, případně směnný provoz, pro který se špatně hledá náhrada, a pak také obava z poklesu příjmu. Tyto důvody zmiňovalo 40 % respondentů výzkumu. Finanční obavy jsou nejčastějším důvodem práce v době nemoci pro obyvatele s nejnižším vzděláním, vysokoškoláky naopak nejvíc tlačí termíny a závazky. Pozitivním zjištěním je fakt, že obavu ze ztráty zaměstnání kvůli nemoci uvedlo jen relativně málo dotázaných.

chripka_graf2

Pouze desetina ekonomicky aktivních lidí tvrdí, že do práce v případě nemoci nechodí. Nejvíce je mezi nimi lidí starších 60-ti let.

Co si myslíme a jak se cítíme
Řešení situace na pracovištích v době viróz a chřipek vidí naprostá většina ekonomicky aktivních obyvatel ČR v možnosti čerpat sick days. Ženy o něco více než muži, kteří se častěji obávají, že 3 dny jsou na uzdravení málo.
Jen malou útěchou pro okolí pracujících nemocných mohou být jejich výčitky, že nakazí své kolegy. Podle výzkumníků agentury STEM/MARK jsou vlastní téměř polovině z nich. Nemocní muži se v této situaci prezentují jako větší fatalisté, častěji než ženy tvrdí, že pokud má někdo onemocnět, stejně onemocní. Ženy se více vyhraňují postojem, že je jedno, chodí-li do práce nemocné, protože nemocní jsou stejně všichni. V konečném důsledku to vyjde nastejno, výmluvy hledají všichni.

A ještě očkování
Nad naším odtažitým vztahem k očkování proti chřipce se lékaři každoročně pozastavují v médiích, podle STEM/MARK je však překvapivé, že po létech více či méně viditelných kampaní celých 85 % ekonomicky aktivních Čechů ani neuvažuje nad tím, že by se dalo očkovat. Více než polovina lidí se domnívá, že očkování nám stejně nepomůže. Obavy z nežádoucích účinků, zdravotní kontraindikace či finanční náročnost sdílí jen malá část pracujících Čechů. Nějakou špatnou zkušenost naopak uvádí 14 % z nich.

Téma chování lidí při epidemiích chřipek a viróz zkoumala společnost STEM/MARK v on-line šetření prostřednictvím svého panelu DIALOG. Panel je jako jediný v ČR rekrutován off-line a umožňuje dotazování obecné populace pomocí kombinace dotazovacích metod (CATI, CAWI, CAPI/PAPI). Výzkumu, který probíhal ve dnech 6. 2. – 10. 2. 2014, se zúčastnilo 511 ekonomicky aktivních respondentů.