Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Cirkus

Konec zvířat v cirkusech? Podle Čechů raději ne

Téma cirkusů je v současné době na veřejnosti často probíráno. Stále se vedou diskuze o tom, zda v cirkusech dochází k drezúře zvířat, nebo k jejich týrání. V souvislosti s chystanou novelou zákona o ochraně zvířat nabírají tyto debaty ještě na intenzitě. Agentura STEM/MARK se proto zaměřila na to, jaký postoj zaujímají Češi k vystupování a drezúře zvířat v cirkusech. Mělo by být vystupování zvířat v cirkusech zakázáno?

Nadpoloviční většina Čechů si to nemyslí. Podle 6 lidí z 10 jsou zvířata podstatou cirkusů a neměla by být z jejich programu vyloučena. Obecně mezi Čechy převládá názor, že se zvířata mají v cirkusech dobře, nejsou týrána a že některá z nich by v přirozeném prostředí ani nepřežila (myslí si to dvě třetiny dotázaných). Ještě silněji jsou pak Češi přesvědčeni o tom, že krotitelé svá zvířata mají rádi a dobře se o ně starají.

O zažitém spojení mezi cirkusem a zvířaty svědčí i asociace, které si lidé s cirkusem pojí. Jsou to právě zvířata, která se jim při slově „cirkus“ vybaví nejčastěji, až s velkým odstupem následují klauni a akrobati. Spolu s vystoupením artistů patří zvířata, zejména ta divoká, k největším lákadlům v programu. Výsledky šetření výzkumné agentury STEM/MARK ukazují, že 4 z 10 Čechů by do cirkusu, ve kterém žádná zvířata nevystupují, nešli. Slovy jednoho z respondentů: „Bez zvířat by to ani moc cirkus nebyl. Aspoň v jednom vystoupení by tam měla být.“ Na druhou stranu ale stejné množství lidí uvádí, že by takový cirkus klidně navštívilo. Ostatní by tam nešli tak jako tak.

Graf 1: Názor na přístup zaměstnanců cirkusu ke zvířatům

Zvířata tedy podle většiny Čechů do cirkusu patří, a to jak ta domestikovaná, tak divoká (pro vystupování výhradně domácích zvířat je jen třetina lidí). Typicky by v cirkuse měli být koně, poníci, kočkovité šelmy a sloni. Zároveň se však lidé téměř jednohlasně shodují, že zacházení se zvířaty by mělo podléhat přísné kontrole. S ohledem na divoká zvířata by pak měl zákon stanovit opatření, která by cirkusy musely dodržovat, aby získaly licenci na jejich chov.

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že mezi kritiky vystupování zvířat v cirkusech patří hlavně lidé mladší 30 let a ženy. Ti se častěji než ostatní vyslovují pro absolutní zákaz chovu divokých zvířat v cirkusech a častěji jsou přesvědčeni, že zvířata se nemají v cirkusech dobře, vystoupení je nebaví a jsou týrána (jsou chována v klecích, mají malý výběh a chovatelé je bijí).

Graf 2: Hodnocení výroků

Všeho nicméně s mírou. Podle výsledků průzkumu agentury STEM/MARK sice více než polovina Čechů považuje za správné starat se o práva cirkusových zvířat, na druhou stranu se to podle nich možná už trochu přehání. Jen každý osmý Čech se pak o probíhající debatu o možném týrání zvířat aktivně zajímá. Češi obecně vnímají cirkusy spíše pozitivně, navštěvují je (94 % alespoň jednou za život) a zvířata jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy. „Z výsledků výzkumu agentury STEM/MARK jednoznačně vyplývá, že zacházení se zvířaty v cirkuse by mělo být přísně kontrolováno a že cirkusy by měly mít licenci na chov divokých zvířat. Zvířata tedy podle lidí v cirkuse být mají, ale jen při dodržení zákonem daných podmínek,“ shrnuje výsledky výzkumu Jana Proboštová.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 604 osob starších 15 let, přičemž lidé starší 30 let museli mít dítě nebo vnouče ve věku do 18 let. Šetření bylo doplněno 6 hloubkovými rozhovory s dětmi ve věku 6 až 12 let. Výzkum probíhal v březnu 2019.