Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Další snídaňová ochutnávka z výzkumů STEM/MARK

Na pravidelné snídani pro klienty spojující palačinky s novinkami z naší výzkumnické kuchyně jsme se tentokrát zaměřili na lidi v předdůchodovém a nastupujícím důchodovém věku a na vyvracení různých mýtů a stereotypů spojovaných se seniory zejména pak jejich bonitou. Zajištěných a velmi dobře zajištěných je podle našeho výzkumu, který proběhl na obecné populaci a panelu Dialog v generaci 55-74 let, přes 40%. Výsledky našich výzkumů už delší dobu ukazují, že se jedná o velmi zajímavou a perspektivní cílovou skupinu v mnoha oblastech, kde to často příliš nečekáme – online nakupování, využívání nových technologií, důrazu na kvalitu zboží, ale třeba i cestování.

Zároveň jsme měli možnost představit některé naše nově využívané výzkumné produkty – kvalitativní online komunity a pasivní měření chování na internetu pomocí nástroje S/MARLOWE a jejich garanty, čerstvé posily našeho klientského oddělení Zuzanu Hájkovou a Jiřího Axmana.

Výstupy z výzkumu Generace 55+ jsou k dispozici zde.pic_1

Jan Tuček, Jiří Axman, Pavel Šimoník a Zuzana Hájková
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia

pic_2

Libor Berka, Michel Fleischmann, Michaela Romoliniová, Jiří Axman, Karel Novotný
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia

pic_3

Vařící manažer
Fotografie: Jiří Koťátko, Economia