Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Den otců

zpracoval: Lucie Záčková

Den otců zatím moc neslavíme

Přejeme svým matkám ke Dni matek? Přejeme také svým otců ke Dni otců? A má tento svátek vůbec smysl? Tímto tématem se zabýval nejnovější výzkum společnosti STEM/MARK v rámci internetové populace ČR.

Na třetí červnovou neděli oficiálně připadá Den otců. Na rozdíl ode Dne matek se ale zatím nejedená o uznávaný a tradiční svátek. Téměř čtvrtina dotázaných totiž vůbec neví, že Den otců existuje. A jen málo z nás přeje svému otci ke Dni otců (13 %). Oproti tomu je Den matek svátek obecně známý, jsme zvyklí v tento den své matce popřát (80 %) a většina matek také očekává, že jim jejich děti popřejí (72 %).

Nejčastější důvody, proč svým matkám nebo otcům nepřejeme, vycházejí z individuálních rodinných zvyklostí: tyto svátky se v rodině neslaví či neuznávají. V případě Dne otců navíc pětina respondentů neví, kdy přesně se svátek vlastně slaví.O smysluplnosti svátku matek pochybuje jen málokdo (12 %). Jinak je tomu v případě Dne otců. Polovina dotázaných si myslí, že takový svátek nemá v dnešní době žádné opodstatnění, sami muži zastávají tento názor dokonce častěji než ženy.

Klikni pro zvětšení

Ti, kteří Den otců uznávají, vyzdvihují hlavně vyváženost a rovnoprávnost („Když je Den matek, měl by být i Den otců“, 36 %) a také samotnou roli otce, která je stejně důležitá jako role matky (28 %). Smyslem svátku je podle nich i poděkování (9 %), jelikož otcové si ho (také) zaslouží (8 %).

Na druhé straně stojí argumenty zpochybňující Den otců – jedná o svátek bez tradice, o „umělý“ svátek, který je málo známý a moc se neslaví (34 %), je zbytečný a není žádný důvod, proč by se měl slavit (19 %). Jako další důvody odpůrci zmiňují, že matky jsou důležitější než otcové, že se muži obecně o svátky nezajímají či že se jedná o komerční záležitost.

Klikni pro zvětšení
Tématem Dne matek a Dne otců se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 511 osob vybraných kvótní metodou a odpovídajících reprezentativní internetové populaci. Výzkumu probíhal od 27. do 30. května 2013.

Tisková zpráva ke stažení zde (formát DOC)