Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Chyba druhého druhu

Chyba při testování statistické hypotézy, při které zamítáme naši hypotézu, ačkoli je pravdivá.