Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření je jednou z kvantitativních výzkumných metod. Jsou při něm využívány strukturované dotazníky.