Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Harmonogram výzkumu

Časové uspořádání výzkumu neboli plán postupu prací