Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Hladina významnosti

Při testu statistické hypotézy nám určená hladina významnosti říká, s jakou pravděpodobností jsme učinili správný závěr. Pokud je tedy hladina významnosti 95 %, pak pouze v 5 % případů bychom se dopustili chybného závěru – chyby prvního druhu – tvrzení, že naše hypotéza je pravdivá. Analogicky s hladinou významnosti 99 % je pouze 1% šance, že se dopouštíme chyby prvního druhu.