Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Mind map

Graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí. Smyslem mind map je graficky znázornit vzájemné vazby mezi objekty nebo mezi entitami, které objekty reprezentují.