Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Open-label studie

Na rozdíl od slepého testu či slepého experimentu je v open-label studii účastníkům oznámeno, jaký druh léčiva jim bude při klinickém testování podáván.