Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Operátor

Tazatel, který provádí rozhovor s respondentem prostřednictvím telefonu a zaznamenává jeho odpovědi do počítače.