Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Personifikace

Přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy. Užívá se především v rámci kvalitativního výzkumu.