Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Programový výzkum

Výzkum pro potřeby definování programové nabídky televizních resp. rozhlasových stanic