Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Statistická chyba

Obecné pojmenování odchylek od skutečné hodnoty parametru. Statistické chyby můžeme rozdělit na výběrové a nevýběrové.