Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Výzkum veřejného mínění

Druh sociologického výzkumu, který má za cíl zjistit rozložení určitých názorů v populaci nebo konkrétní části společnosti.