Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Vzorek

Podmnožina populace