Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Euroconstruct

STEM/MARK ve spolupráci se sdružením Euroconstruct dlouhodobě sleduje vývoj stavebního trhu a pravidelně zpracovává statistiky, analýzy a predikce stavebnictví a jeho jednotlivých odvětví v Evropě. Výstupy jsou dvakrát ročně prezentovány na konferenci Euroconstruct.

Více info na webu: https://euroconstruct.org/

Analýzy Euroconstruct obsahují podrobné informace o stavebnictví a ekonomice z 19 zemí Evropy:

Výstupem jsou dvě zprávy v anglickém jazyce složené z analýzy stavebního trhu a jeho prostředí, z podrobných tabulek a grafů:

Country Report

19 zpráv země po zemi – každá země samostatný podrobný report o střednědobém vývoji stavebního trhu (cca 430-500 stran)

cena: 1150 € / 30 000 Kč

Summary Report

Souhrnná zpráva – komplexní analýza evropského stavebního trhu, přehledná srovnávací studie (cca 150-220 stran)

cena: 900 € / 23 000 Kč

Je možné zakoupit samostatně zprávu za Česko, či za jinou zemi ze sítě Euroconstruct.

cena: 800 € / 20 000 Kč

při koupi kompletní analýzy (Country report + Summary report) zvýhodněná cena 1850 € / 47 000 Kč

 všechny ceny uvedeny bez DPH

Obsahem zpráv je:

 • makroekonomický rámec a predikce makroekonomických ukazatelů
 • celkový objem stavebnictví a jeho predikce
 • jednotlivé sektory a podsektory stavebnictví a jejich predikce na následující 3 roky:

1) rezidenční

 • rodinné domy
 • bytové domy

2) nerezidenční

 • nové budovy pro vzdělávání
 • nové budovy pro zdravotnictví
 • nové budovy pro průmysl
 • nové skladovací budovy
 • nové kancelářské budovy
 • nové komerční budovy
 • nové zemědělské budovy
 • nové budovy různé

3) civilní inženýrství

 • silnice
 • železnice
 • jiné transportní stavby
 • telekomunikace
 • energetická díla
 • vodní díla
 • jiné

+ další ukazatele (např. výroba cementu, druhé bydlení, míra vlastnictví bydlení…)

Kontakt:

David Frič

mail:

tel: +420 724 433 876