Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Hříšní Češi (2.díl)

Kdo je víc prohnilý – společnost nebo já?

Které hříchy a přestupky jsou ve společnosti tolerovány více, než by měly, resp. než si dotázaní myslí, že by být měly? Hlavně se jedná o již zmíněný alkohol za volantem, podplácení a také o neplacení daní! Proč společnost tyto věci toleruje, když je jednotlivci odsuzují?

Podle výzkumu STEM/MARK je neplacení daní vnímáno dvakrát hůře než nevěra.

Nevěrných by nikdy nebyla více než polovina dotázaných, ale jen pětina si myslí, že je nevěra společností odmítána. A jen každý pátý by za nevěru vynadal příteli/kyni.

 

Výzkum STEM/MARK umožňuje, abychom se na každý přestupek podívali podrobněji – vyberme na začátek a pro ukázku jeden.

Jízda na černo?

Na černo jezdí více muži než ženy, ale i tak je žen, pro které je tento způsob dopravy přijatelný, téměř polovina. Desetina mladých lidí do 30 let nepovažuje jízdu na černo za nic špatného, často se tím dokonce chlubí (a někteří přátelé je za to obdivují). Naopak nejvíce jízdu bez zaplacení jízdného odsuzují lidé bez maturity.

Zajímavý je i pohled na tento přestupek podle příjmu respondentů. Nejvíce na dopravě „šetří“ osoby s měsíčním příjmem mezi 15 a 25 tisíci Kč. Překvapivé je, že více jezdí na černo bohatší (25 tisíc měsíčně a více) než chudší (do 15 tisíc měsíčně).

Více než polovina osob si myslí, že jízda na černo je pro společnost přijatelným přestupkem, ale jen třetina to považuje za problém. Jen každý desátý by to vyčetl svému kamarádovi, naopak 3 % osob si myslí, že jejich známí, kteří jezdí na černo, jsou „frajeři“. Víc jsou za frajery považování jen ti, co daňově optimalizují.

Výzkum proběhl v červenci 2015 na výzkumném panelu STEM/MARK Dialog. Dotázáno bylo 541 respondentů.

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons