Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Hříšní Češi (5. díl)

Sice si myslíme, že bychom neměli, ale stejně …

Specifický postoj Čechů k dodržování společenských pravidel slušnosti ilustrují odpovědi respondentů výzkumu STEM/MARK na otázku, u kterých prohřešků vnímají největší problém v přístupu většiny společnosti. Tedy že jde o prohřešky, které jsou tolerovány, ale tolerovány by být neměly. Na špici se s 57 % umístil alkohol za volantem, podplácení (55 %) a neplacení daní (51 %).

Podívejme se blíže na rozdíly ve vnímání této problematiky mezi muži a ženami. Ženy například považují jízdu načerno v MHD za daleko menší problém než muži a zároveň se podle vlastního vyjádření tohoto přestupku také méně dopouštějí. Možná je to jeden z důvodů, proč to za problematický přestupek nepovažují – nedělají to a tak to svým způsobem „neexistuje“.

Jiný pohled na věc nabízí nevěra. Nevěru podle výzkumu odmítají muži i ženy více méně podobně a více méně stejně je mezi muži a ženami také těch, kteří ji nepovažují za nic opovrženíhodného. Přesto muži považují nevěru výrazně více za problematický nešvar, který je bohužel tolerován. Buď jsou tedy přísnější než ženy, nebo prezentují větší dávku pokrytectví, anebo se nevěry daleko více bojí.

K hříchům, jejichž tolerování vadí více mužům, patří i neplacení daní. Je přitom zajímavé, že muži neplacení daní častěji uvádějí jako čin, který se stát může, pravděpodobně se tedy tohoto nešvaru více i dopouštějí. Jedná se o skutek, který poškozuje společenský systém, což může být důvodem, proč jim to více vadí. I u tolerance přestupků proti slušnosti lze totiž vysledovat, že ženy jsou emotivnější a muži racionálněji založení. Ženám obecně o něco častěji více vadí věci, které mohou osobně někomu ublížit, mužům vadí více činy proti fungujícímu systému.slide13

Výzkum agentury STEM/MARK proběhl v červenci 2015 na výzkumném panelu STEM/MARK Dialog. Dotázáno bylo 541 respondentů.

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons