Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Hříšní Češi (díl 1.)

Jak moc hřešíme? A jsou nějaké hříchy či fauly proti morálce a zákonům, které vnímáme dokonce pozitivně?

Podle výzkumu STEM/MARK hřeší více než pětina Čechů pravidelně a dvě třetiny aspoň občas. Více hřeší (nebo se více přiznávají) muži a Pražané, méně Moravačky. Méně také hřeší vysokoškoláci a vůbec nejméně ze všech obyvatelé Jihočeského kraje.

Na jaké hříchy se výzkumníci ze STEM/MARK ptali? Jak moc se liší vnímání prohřešků napříč společností? Do výzkumu byly zahrnuty následující přestupky, prohřešky, hříchy:

 • jízda načerno v MHD,
 • uříznutí stromku v lese,
 • krádež pytle cementu na stavbě,
 • odnesení papírů od tiskárny z práce,
 • útěk bez placení z restaurace,
 • neplacení daní,
 • nevěra,
 • překročení rychlosti na silnici,
 • předbíhání ve frontě,
 • podplácení,
 • sprejování,
 • neuklízení po psech,
 • pouštění hlasité hudby sousedům,
 • podvádění ve sportu či při hře 
 • alkohol za volantem,
 • okradení starého člověka
 • či šikanování kolegů nebo spolužáků.

Existuje vůbec někdo, kdo by nic z toho v životě nikdy neudělal? Podle výzkumu STEM/MARK jen 1 % osob. Nejde sice o vraždy či teroristické útoky, ale přesto….

Když měli respondenti výzkumu odhadnout, kolik bude lidí, kteří řeknou, že nikdy nehřeší, 15 % si myslelo, že jich bude více než třetina.

Jak tedy hříchy vidíme? Některé „přeci nemohou nikomu vadit“ – téměř sedm z deseti respondentů si myslí, že odnést papíry z práce či překročit nejvyšší povolenou rychlost je „normální“. Polovina akceptuje předbíhání, jízdu na černo či otravování okolí hlasitou hudbou. Zcela nepředstavitelné je naopak okradení starého člověka (téměř 90 %) či alkohol za volantem, který je nepřijatelný pro 2/3 osob (jestli to koresponduje se statistikami dopravní policie, je však otázka). Za obě tyto věci bychom „seřvali i kamaráda“, stejně jako za šikanu (60 %) či útěk z restaurace bez placení (1/2). Špatně si stojí také sprejování. Výše uvedené hříchy byly také nejvíce citovány v odpovědi: „Tohle já bych nikdy neudělal!“

Kdo je víc prohnilý – společnost nebo já?

(pokračování příště)

Náhledový obrázek:
Autor: surrealuv,
licence: CC Creative Commons