Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

I bonitní klienti počítají koruny u bankovních poplatků…

zpracovala: Jana Michálková

Segment tzv. afluentních klientů je pro banky a jiné finanční instituce zajímavý a představuje velký potenciál. I proto se v lednovém průzkumu zaměřila agentura STEM/MARK na zkoumání finančních potřeb a očekávání v segmentu afluentních klientů.

Výsledky průzkumu na této cílové skupině nás v mnohém překvapily. I když byste mohli čekat, že pro tyto bonitní klienty nebude zajímavá nabídka slevy na bankovních poplatcích ve srovnání s nabídkou služeb poradenství nebo prestižních karet, opak je pravdou. Jsou to právě procenta a slevy, na které tito klienti, jak sami přiznávají, slyší nejvíce. V situaci konkurenčních bojů produktových manažerů bank o lepší a kreativnější návrh balíčku nadstandardních služeb pro „lepší“ klienty je toto zjištění poněkud ironizující.

Více

Dále jsme byli třeba zvědaví, kam budou směřovat nemalé finanční prostředky bonitních klientů a o které bankovní nebo pojistné produkty budou mít v tomto roce zájem. Z výsledku výzkumu vyplývá, že afluentní klienti budou chtít častěji peníze ukládat a zhodnocovat, než si je z banky půjčovat. Zaměřit se plánují zejména na investiční produkty, ale oblibě se budou těšit i tradiční spořicí účty. Pravděpodobně je mezi afluentními klienty vícero optimistů anebo již zapomněli na ztráty investorů do kapitálových trhů zpřed několika málo let…

O průzkumu:

Tématem finančních potřeb na cílové skupině afluentních klientů se zabývala výzkumná agentura STEM/MARK v lednu 2013. Výzkum byl proveden kvantitativním online dotazováním na vzorku n=696 respondentů a doplněn navazujícím kvalitativním výzkumem metodou online skupinové diskuse. Cílová skupina je definována čistým osobním příjmem nad 30 000 Kč, věkem 25-55 let.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici jako volně-prodejná studie Finanční potřeby afluentních klientů. Více informací:

Tisková zpráva ke stažení zde (formát DOC)

Méně