Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Jak se bráníme nachlazení a chřipce

Z prosincového výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že téměř tři čtvrtiny oslovených respondentů předcházejí nachlazení alespoň někdy užíváním přípravků na posílení imunity.

Někdy to ale ani s prevencí nevyjde a je potřeba zajít pro léky. Takto v lékárně nakupuje alespoň někdy různé preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky více než 90 % internetové populace ve věku 15 – 59 let.

Přípravky na posílení imunity

Z výzkumu vychází, že přípravky na posílení imunity užívá alespoň někdy 71 % oslovených respondentů. Ve 13 % těchto případů se jedná o jejich častou konzumaci, ve 29 % případů o občasné užívání a dalších 29 % připadá na výjimečné využití preparátů z uvedeného produktového segmentu. Z lidí, kteří přípravky na posílení imunity nikdy neužívají, se častěji jedná o osoby ve věku 45-59 let. Užívání těchto produktů také obecně klesá s úrovní dosaženého vzdělání.chart_01

Preparáty pro zvýšení imunity jsou většinou užívány nárazově (74 %). Jejich pravidelné užívání deklarovala pouze čtvrtina oslovených osob, častěji nejmladší respondenti do 29 let.

Preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy či chřipky

Jak vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, téměř všichni někdy zakoupíme v lékárně nějaké preparáty na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky. Častěji se jedná o zákazníky z řad žen a obecně také o osoby s vyšším vzděláním. Naopak 6 % oslovených tyto produkty v lékárně nenakupuje nikdy. V tomto případě jde častěji o muže. Zbylá 2 % respondentů do lékárny nechodí vůbec (častěji jsou to opět muži a nejmladší respondenti ve věku do 29 let).

Pokud lidé v lékárně sortiment přípravků pro léčbu nachlazení a chřipky nakupují, pak více než dvě pětiny z nich (41 %) většinou zvolí „svůj osvědčený preparát“ (častěji se jedná o ženy). Naopak čtvrtina oslovených si při nákupu nechá poradit od lékárenského personálu (častěji jde o muže a nejmladší zákazníky do 29 let). Třetina osob pak nemá vyhraněné nákupní chování (častěji ženy a lidé starší 30 let).
chart_02

I v případě, že si zákazník jde do lékárny pro svůj osvědčený lék na nachlazení nebo chřipku, alespoň někdy se stane, že si nakonec na radu lékárníka koupí jiný preparát, nebože si k danému produktu přikoupí ještě další lék. Jako častou uvedlo tuto situaci 7 % osob, jako občasnou 44 % a jako výjimečnou 39 % dotázaných. Naopak 11 % zákazníků svůj původní nákupní úmysl nemění a ani nekupuje nic navíc.

Na základě reklamy nikdy v lékárně nenakupuje přípravky na nachlazení či chřipku pouze 6 % osob, 94 % dotázaných uvedlo, že je reklama při nákupu ovlivní alespoň někdy (10 % často, 47 % občas a 37 % výjimečně).

Tématem nákupu preparátů na posílení imunity a na léčbu nachlazení, kašle, rýmy nebo chřipky v lékárně se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. On-line šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 505 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 14. do 17. prosince 2015.