Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Kryptoměny: Jak je vidí Češi?

Po závratném růstu hodnot některých kryptoměn na konci předešlého roku přichází spolu s korekcí a klesáním jejich cen mírné vystřízlivění. Toužebná očekávání dalšího růstu brzdí nejen obavy z regulací některých států a společností, ale také riziko spojené s hackerskými útoky na burzy a virtuální peněženky. Společnost STEM/MARK se rozhodla zmapovat znalosti a zkušenosti Čechů s kryptoměnami, jejich názory a obavy spojené s investováním právě do kryptoměn.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK tři čtvrtiny oslovených již někdy slyšely o kryptoměnách. Přestože povědomí o kryptoměnách je vcelku vysoké, přímá zkušenost s investováním do některé z nich je spíše okrajovou záležitostí. Konkrétně 3 % oslovených respondentů do kryptoměn již někdy investovala, častěji to jsou muži a mladší lidé (do 29 let). Přibližně každý desátý sice přemýšlel o investici do kryptoměn, ale rozmyslel si to. Tím hlavním důvodem je rizikovost takovéto investice spojené s nestabilitou a výrazným kolísáním hodnot kryptoměn. Mezi dalšími důvody respondenti uvádějí nedostatek informací, jak na to, málo financí a dojem, že doba, kdy se na kryproměnách dalo vydělat, už je za námi.

Nejznámější kryptoměnou je bezesporu Bitcoin, o něm slyšeli prakticky všichni, kteří se doslechli i o kryptoměnách obecně. Pětina dotazované populace zná Litecoin, podobně je tomu u Etherea.

Kryptoměny jsou celkově častěji záležitostí mužů než žen. Znalost konkrétních kryptoměn i zájem o tento trh je mezi muži výraznější. Jsou to také muži, kdo investici do kryptoměn častěji zvažuje. Pouze desetina mužů o žádné kryptoměně nikdy neslyšela, zatímco mezi ženami je to třetina.

A jaké jsou obavy a předpovědi Čechů pro budoucnost kryptoměn? Celkově jsou Češi vůči kryptoměnám spíše skeptičtí. Přestože mezi nimi převládá názor, že kryptoměny mají svou budoucnost, nedůvěra v kryptoměny je vcelku vysoká. Téměř polovina (45 %) oslovených postupem času očekává regulace kryptoměn ze strany jednotlivých států a lidé spíše nevěří, že se časem hodnota kryptoměn stabilizuje.

 

Pesimismus je znatelnější především mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty. Ti kryptoměnám příliš nedůvěřují a rovněž mezi nimi převládá přesvědčení, že vlády budou kryptoměny regulovat. Proto tolik nevěří ani v jejich budoucnost. Naopak pozitivnější postoj vůči kryptoměnám mají ti, kteří do nich již investovali nebo investování zvažují. Mladší generace, ženy a lidé s nižším vzděláním častěji věří v rychlý zisk z kryptoměn, tedy že se na nich dá jednoduše zbohatnout.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím internetového dotazování (online na Českém národním panelu) se zúčastnilo 531 respondentů ve věku od 15 do 59 let reprezentativní pro internetovou populaci. Sběr dat proběhl v průběhu března 2018.

Kontakt:  Romana Imríšková –