Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Kvůli rostoucím cenám energií Češi zvažují kontrolu svých ceníků, přenastavení záloh a plánují také zavedení úsporných opatření

Jen málokomu v poslední době unikla informace o chystaném zdražování elektřiny a plynu. Šetření výzkumné agentury STEM/MARK mezi zástupci domácností, kteří mají přehled o energiích, ukázalo, že přibližně 50 % domácností má ceny zafixované. Krach dodavatelů a zkušenost s režimem poslední instance se dotkl 19 % dotázaných, ale dokonce každý druhý zná v okolí někoho, kdo tento problém musí řešit. V dnešní energetické krizi vidí spousta Čechů i příležitost k vyšší úspoře energií – každý třetí uvažuje o výměně starých spotřebičů za nové, energeticky šetrnější, ale růst cen energií přeje i úvahám nad pořízením vlastního zdroje energie – fotovoltaického systému.

Zprávy o plánovaném zvyšování cen energií ze strany hlavních dodavatelů zaznamenali téměř všichni oslovení, zejména v televizi a na internetu. „V odpovědích na otázku, kdo nese za tak výrazné skokové zdražení odpovědnost, zaznívaly různorodé názory, avšak většina Čechů se shoduje, že by stát měl být tím, kdo pomůže vzniklou situaci řešit“, komentuje Ondřej Vácha z agentury STEM/MARK a dodává, že podle dotázaných by stát měl především důkladněji kontrolovat nabídky dodavatelů (což doporučuje 81 % lidí), případně stanovit maximální ceny (73 %) a po dobu krize snížit DPH z ceny energií (72 %).

Zdražování energií, za kterým stojí podle 84 % Čechů především nárůst burzovních cen, vyústilo mimo jiné v krach a přerušení dodávek energií od společnosti Bohemia Energy (a několika dalších dodavatelů). Podle výsledků výzkumu se s koncem dodavatele muselo vyrovnat 13 % odběratelů elektřiny a 10 % odběratelů plynu. Více než čtvrtina takových klientů dosud nebyla společností o ukončení její činnosti informována. 3 z 5 zákazníků naopak již kontaktoval přidělený dodavatel poslední instance, k němuž by měli přejít na následujících 6 měsíců.

„Dalších 15 % lidí má obavy, že by mohl podobný osud potkat i jejich dodavatele elektřiny či plynu. Více se strachují klienti menších společností, zatímco zákazníci největších dodavatelů zůstávají v klidu“, přibližuje výsledky průzkumu Ondřej Vácha.

Zhruba polovina Čechů má dle svých slov zafixovanou cenu elektřiny/plynu na dobu určitou, tři čtvrtiny z nich dokonce na více než 12 měsíců, častěji senioři nad 60 let. Přibližně každý šestý dotázaný obdržel v posledním měsíci informaci o tom, že brzy dojde ke zvýšení částky, kterou budou nově za energie platit. Většina ostatních pak očekává, že k tomu brzy dojde, a již uvažují nad dalšími kroky, které uskuteční. „Více než tři čtvrtiny Čechů si plánují upravit výše záloh a dva ze tří si chtějí ověřit, zda jejich dodavatel nenabízí výhodnější produkt. Ke změně dodavatele se moc lidí zatím nechystá“, upřesňuje Vácha.

Rostoucí ceny energií jsou pro mnoho lidí impulzem k zamyšlení se nad velice širokou škálou možností, jak by za elektřinu a plyn mohli ve své domácnosti co nejvíce ušetřit. „Zatímco vysoký zájem o nízkoenergetické (LED) žárovky není žádnou novinkou, narůst podílu Čechů, kteří zvažují zavedení technologií pro využití energie ze slunce (fotovoltaika, solární panely) je opravdu výrazný. Nejspíše budeme v nejbližší době také svědky zvýšené poptávky po nízkoenergetických domácích spotřebičích“, uzavírá Ondřej Vácha ze STEM/MARK.

Výzkumu agentury STEM/MARK se zúčastnilo 1 200 osob reprezentujících českou populaci ve věku 18+ let (kvótní sběr podle pohlaví, věku, vzdělanosti, kraje a velikosti místa bydliště). Šetření probíhalo mezi 21. a 26. říjnem 2021.