Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Loajalita v osobních službách : Zákazníci kadeřníků jsou věrní

Málokdo je se svou korunou krásy dokonale spokojený. Naše vlasy se nám zdají příliš jemné nebo moc husté a nepoddajné, mastné nebo suché. Vytvořit efektní účes v domácích podmínkách? Nemožné. Nebo ne? A co muži? Mají také svoje oblíbené kadeřníky?

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK necelá polovina obyvatel ve věku 15-59 let navštěvuje kadeřnictví každé 3 měsíce.

Jak často lidé potřebují/navštěvují kadeřníka?

Necelá polovina obyvatel ve věku 15-59 let navštěvuje kadeřnictví jednou za čtvrt roku, zejména to platí pro ženy (ženy 53 %, muži 42 %). Častěji si nechá profesionálně účes upravit necelá čtvrtina populace (zejména obyvatelé středně velkých měst). Necelá třetina dotázaných navštíví kadeřníka či holiče jen při příležitosti výjimečných událostí jako je svatba či narozeniny (častěji se jedná o muže – 35 % než ženy 24 %).

Jaké jsou zvyklosti při výběru kadeřníka?

Když se už lidé ke kadeřníkovi vypraví, tak si pečlivě vybírají a většina z nich nejde do jakéhokoliv kadeřnictví. Téměř každá žena a zhruba každý druhý muž má svého kadeřníka, za kterým dochází. Jenom třetině mužů a desetině žen je to jedno, vybírají si nejbližší kadeřnictví / holičství. Cena za služby při výběru kadeřnictví velkou úlohu nehraje, řídí se jí jen desetina obyvatel. Podle šetření společnosti STEM/MARK bylo zjištěno, že populace příliš nerozlišuje kadeřníky podle značek vlasové kosmetiky (85 %). Jenom málo žen si také vybírá kadeřníky, kteří používají jejich oblíbenou značku (17 %). U mužů pak kritérium značky hraje zcela zanedbatelnou roli.

Jsou lidé ochotni si připlatit za služby kadeřníka, který má v péči významné osobnosti a celebrity?

Připlácet za extra služby „superstar“ kadeřníkům se chce málokomu, více než dvě třetiny osob tuto službu spíše odmítají. Může se ale stát, že ve výjimečných případech jako jsou svatba nebo narozeniny, by si třetina dotázaných za tuto službu připlatila (častěji ženy). Naopak mužů, kteří by byli ochotni si připlatit, je jen pětina.

Jak dlouhou dobu jsou lidé ochotní strávit v kadeřnickém salonu, holičství?

Společnost STEM/MARK ve svém výzkumu zjistila, že téměř polovina žen je ochotna v kadeřnictví strávit až 2 hodiny (47 %). Hodinu by byla ochotna strávit v kadeřnictví třetina žen a mladších osob ve věku 15-29 let, ale už jen čtvrtina mužů. Z vysokoškolsky vzdělaných respondentů by hodinu upřednostnila necelá třetina osob, více by jim ale vyhovovalo stříhání či jiná úprava účesu po dobu pouhých 30 minut (52 %). Muži jednoznačně upřednostňují kratší dobu pobytu v holičství/kadeřnictví. Každý druhý muž je ochotný zde strávit jen maximálně 30 minut. Kratší dobu služby (do 30 minut) by upřednostnili také častěji obyvatelé velkoměst.

kadernik_1

Byli by lidé rádi, kdyby přijel kadeřník k nim domů?

Většina lidí by touto myšlenkou nadšena nebyla (60 %). Patří mezi ně hlavně muži, lidé s vysokoškolským vzděláním a obyvatelé větších měst. U žen je to více méně vyrovnané. Necelá polovina z nich by tuto službu uvítala. Z těch, co by kadeřníka domů nechtěli pozvat, je hlavním důvodem nedostatečné zázemí v domácnosti či skutečnost, že by si lidé nechtěli dělat doma nepořádek. Z těch, kteří by byli rádi, kdyby k nim kadeřník do domácnosti přijel, oceňovali lidé zejména časové hledisko takové návštěvy. 

Důvěřují lidé kadeřníkům?

Polovina zákazníků se před samotnou službou v salonu poradí s kadeřníkem, ale o vzhledu účesu si už rozhodne sama. Třetina mužů má jasnou představu o účesu a chtějí, aby ji kadeřník naplnil, naopak mezi ženami je takovýchto předem rozhodnutých osob jen desetina. Třetina žen a pětina mužů by si raději nechala doporučit účes od kadeřníka. Téměř dvě třetiny lidí by ocenily databázi kadeřníků na internetu, kde by mohly číst a zároveň psát hodnocení jednotlivých kadeřnických salonů. Tuto službu by ocenily zejména ženy, ale překvapivě i polovina mužů.

kadernik_2

Problematikou „zájmu lidí o kadeřnické služby“ se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 509 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 25. do 30.  září 2013.