Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Mirek Topolánek zatím prezidentskými kartami nezamíchal

Zájem o prezidentské kandidáty v čase postupně roste

Podle aktuálních dat společnosti STEM/MARK zájem o prezidentské kandidáty a prezidentskou volbu v posledních dnech stoupá. Povědomí o méně známých kandidátech (Vratislav Kulhánek, Marek Hilšer či Pavel Fischer) se zvyšuje, patrně vlivem jejich širšího zapojení do veřejné diskuse i aktivnějším marketingovým strategiím, kterým se s blížícím termínem voleb začínají týmy kandidátů věnovat.

O překvapení se postaral Mirek Topolánek, který oznámil svoji kandidaturu „za pět minut dvanáct“. Jeho kandidatura se ovšem dle listopadových dat agentury STEM/MARK dosud u lidí nesetkala s příliš velkým úspěchem. Aktuálně jeho podporu odmítá 79 %, z těch, kteří ho znají. Mezi Topolánkovy odpůrce patří častěji ženy, mladší lidé, ale i sympatizanti současného prezidenta Miloše Zemana.

Celkově nejvíce podporovatelů si již stabilně udržuje prezident Miloš Zeman (téměř povinu voličů), ale zároveň má i více než polovinu odpůrců. Jediným kandidátem, u kterého podíl lidí, kteří ho podporují, převažuje nad těmi, kteří ho odmítají, je Jiří Drahoš. Ten se řadí v podpoře na druhé místo hned za Miloše Zemana. Třetí místo obsazuje Michal Horáček.

Struktura voličů tří favoritů se nemění

Současného prezidenta Miloše Zemana preferují lidé starší 60 let a nižšího vzdělání. Jeho podpora je poměrně rovnoměrná v rámci všech krajů ČR s výjimkou Prahy. Jiří Drahoš je preferován vysokoškolsky vzdělanými lidmi, Pražany či Středočechy a bývalými voliči Karla Schwarzenberga. Michala Horáčka preferují spíše ženy, lidé mladšího středního věku (30-44 let) a voliči Schwarzenberga.

STEM/MARK zjišťoval i „hypotetickou“ druhou volbu voličů (další zvažovaný kandidát v pořadí). Ukázalo se, že většina příznivců současného prezidenta nemá v oblibě žádného z dalších kandidátů. Naopak fandové Jiřího Drahoše ve větší míře podporují i Michala Horáčka a naopak. Souvisí to patrně s  podobnou strukturou jejich voličské základny. Zajímavé je, že mezi nevoliči z poslední přímé prezidentské volby (2013) mají tři nejsilnější kandidáti (Zeman, Drahoš, Horáček) takřka srovnatelné preference.

Zeman zkušený a pro lidi, Drahoš reprezentativní autorita

Současný prezident sice není pro respondenty reprezentativní či energický, ale je zkušený a srozumitelný pro lidi. Drahoš je lidmi vnímán jako autorita a vhodný reprezentant naší země, ovšem odhadují, že s ním nebude taková zábava a nebude oplývat bonmoty. Horáček působí na voliče ze všech kandidátů nejvíce energicky (vyzařuje životním elánem). Při hodnocení jednotlivých prezidentských charakteristik dopadl celkově nejlépe Jiří Drahoš, naopak nejhůře byl hodnocen Mirek Topolánek (nejvíce v nezávislosti na vlivových skupinách a nedostatku nadstranickosti).

Z následujícího grafu je vidět relativně vyrovnané hodnocení kandidátů Drahoše, Fischera i Horáčka a naopak spíše extrémní hodnocení prezidentských předpokladů Zemana a Topolánka.

Poptávka po aktivním prezidentovi

Vzhledem k současné politické situaci v ČR se agentura STEM/MARK ptala i na roli prezidenta v rámci povolebních vyjednávání. Více než jedna polovina oslovených chce prezidenta, který by aktivně vstupoval do politického boje. Myslí si to především sympatizanti Miloše Zemana (76 %) a sympatizanti Michala Horáčka (55 %).

Preferovaný vs další preferovaný kandidát

ZÁKLAD: Všichni respondenti, N = 715, listopad 2017, [údaje v grafu v %]

Z výše uvedeného grafu lze vidět, že sympatizantům Miloše Zemana chybí alternativní kandidát, i to že sympatizanti Jiřího Drahoše a Michala Horáčka se častěji prolínají.

Tentokrát bez žen

Ačkoliv bude tentokrát přímá volba prezidenta bez účasti žen, tak více než polovina oprávněných voličů by prezidentku uvítala. Měla by to být spíše výrazná osobnost, schopná prosadit se i mezi muži.

V rámci politických preferencí jsou sympatizanti Miloše Zemana častěji voliči ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM. Jiří Drahoš a Michal Horáček pak čerpají sympatizanty především z řad voličů ODS, TOP09, Pirátů, KDU-ČSL a STAN.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinovaného dotazování (online na Českém národním panelu a telefonické dotazování) se zúčastnilo 715 oprávněných voličů ve věku od 18 a více let.

 

Sběr dat proběhl během listopadu 2017.

Kontakt:

Jan Tuček – , telefon: 724 433 888

Jan Burianec – , telefon: 225 986 821