Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Nejlépe umíme

Specializace je cestou k lepší práci a porozumění. Marketingové výzkumy v oblastech na této stránce jsou tím, v čem vynikáme my.

Specializace může být také cestou k izolaci a proto držíme výzkumnou laťku vysoko i ve výzkumech v telekomunikacích, reklamě, retailu, energetice nebo FMCG.

Média

Cestovní ruch

Finance

Farmacie

Veřejná správa