Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Cestovní ruch

Velmi intenzivně se věnujeme také výzkumům v cestovním ruchu. Dlouhodobě se zabýváme jak domácím cestovním ruchem, tak incomingem a outgoingem.

Na základě našich výzkumů se sestavují Satelitní účty cestovního ruchu v České republice. Strategie rozvoje zase využívají města i turistické regiony.

Nabízíme kompletní škálu výzkumů bez ohledu
na geografické nebo metodické podmínky

 • Dotazování na hraničních přechodech, letištích a nádražích
 • Tvorbu střednědobých strategií pro rozvoj cestovního ruchu
 • On-line výzkumy zaměřené na spokojenost návštěvníků webových stránek
 • Pre-testy reklamních kampaní
 • Monitoringy kvality distribučních kanálů
 • Audity účinnosti komunikačních kampaní
 • Trendy v cestovním ruchu
 • Definice a vytváření profilů cílových skupin
 • Dotazování tuzemských i zahraničních turistů v oblasti
 • Modelování počtu jednodenních a tranzitujících návštěvníků
 • Sekundární analýzy

Mezi naše nejvýznamnější klienty v oblasti výzkumů cestovního ruchu patří CzechTourism,
Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje, větší města, PIS, Sdružení českého dědictví UNESCO a další.

Vyberte si, s kým chcete pracovat

 

Jan Tuček

 

Ondřej Vácha

Reference

Za STEM/MARK stojí výsledky a spokojení klienti. Na této stránce bychom vám rádi představili některé z našich prestižních dlouhodobých projektů. Právě dlouhodobá a opakovaná spolupráce s klienty nám dává jistotu v tom, že odvádíme dobrou práci.

Výzkumy dodáváme pro CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje i města.

Příjezdový cestovní ruch

Oficiální data o návštěvnosti České republiky jako turistické destinace pochází z výzkumu hraničního cestovního ruchu, který realizujeme od roku 2005. Ročně provádí naši tazatelé rozhovory na hraničních přechodech, nádražích i letištích s více než 35 000 zahraničními návštěvníky. Oslovujeme je v létě i v zimě, v češtině i světových jazycích.

Moravskoslezský kraj

Náš výzkum návštěvnické spokojenosti, loajality a očekávání dává Moravskoslezskému kraji podklady k rozhodování o podobě marketingové strategie. Podrobná analýza a benchmarking s jinými kraji je navíc pro Moravskoslezský kraj klíčem k úspěšnému destinačnímu managementu.

Královéhradecký kraj

Monitoring na území Královéhradeckého kraje je zaměřený na zmapování portfolia tuzemských i zahraničních turistů a jejich spokojenosti s infrastrukturou a službami v cestovním ruchu. Údaje, které se sbírají v průběhu let 2011–2013, pomáhají zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a zajistit, aby jednotlivé skupiny návštěvníků v kraji našly vždy to, za čím přijíždějí.