Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Cestovní ruch

Velmi intenzivně se věnujeme také výzkumům v cestovním ruchu. Dlouhodobě se zabýváme jak domácím cestovním ruchem, tak incomingem a outgoingem.

Na základě našich výzkumů se sestavují Satelitní účty cestovního ruchu v České republice. Strategie rozvoje zase využívají města i turistické regiony.

Nabízíme kompletní škálu výzkumů bez ohledu
na geografické nebo metodické podmínky

 • Dotazování na hraničních přechodech, letištích a nádražích
 • Tvorbu střednědobých strategií pro rozvoj cestovního ruchu
 • On-line výzkumy zaměřené na spokojenost návštěvníků webových stránek
 • Pre-testy reklamních kampaní
 • Monitoringy kvality distribučních kanálů
 • Audity účinnosti komunikačních kampaní
 • Trendy v cestovním ruchu
 • Definice a vytváření profilů cílových skupin
 • Dotazování tuzemských i zahraničních turistů v oblasti
 • Modelování počtu jednodenních a tranzitujících návštěvníků
 • Sekundární analýzy
 • Hodnocení turistických informačních center
 • Sestavování marketingových koncepcí rozvoje cestovního ruchu
 • Strategie zviditelnění a propagace různých lokalit
 • Desk research z dostupných dat
 • Dotazování po celém světě …
 • … na letištích, veletrzích, festivalech, sjezdovkách …

Mezi naše nejvýznamnější klienty v oblasti výzkumů cestovního ruchu patří CzechTourism,
Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje, větší města, UNESCO, Prague Tourism a další.


Perličky z praxe

 • Nejdále jsme dotazovali v Austrálii, Brazílii či v Číně
 • Naši odolní tazatelé snášejí při své práci teploty od -20°C do +35°C
 • Dotazníky máme kromě běžných cizích jazyků také v čínštině, japonštině, portugalštině, bulharštině či korejštině
 • Naši tazatelé dotazující cizince musejí umět mimo češtiny minimálně dva jazyky
 • Pracujeme i v tranzitním prostoru na letišti
 • Realizujeme telefonické (CATI) výzkumy do ciziny – máme německy, slovensky, anglicky hovořící operátory
 • Organizujeme workshopy (skupinové diskuse) zástupců různých subjektů v cestovním ruchu
 • Debatovali jsme s ministry, řediteli velkých společností, se starosty i třeba s vikáři

Vyberte si, s kým chcete pracovat

 

Jan Tuček

 

Gabriela Šamanová