Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Média

Výzkum médií a mediálního chování patří mezi základní pilíře aktivit společnosti STEM/MARK již od jejího vzniku v roce 1994. Máme dostatek zkušeností, odborníky s dlouholetou praxí a bohatou databázi údajů, které zachycují trendy v oblasti médií od poloviny devadesátých let. Nabízíme expertní studie a konzultační služby, díky kterým se budete lépe orientovat v postojích i návycích čtenářů, posluchačů a diváků.

Zároveň tak zvýšíte úspěšnost svých médií, přesněji zacílíte mediální kampaně nebo třeba zjistíte jejich návratnost. Odborný kredit v oblasti mediálního výzkumu si STEM/MARK vybudoval v letech 1996–2002, kdy byl opakovaně jedním ze dvou realizátorů národního multimediálního výzkumu Media Projekt. Na tomto projektu pracujeme také v jeho nové podobě od roku 2013. Od roku 2005 STEM/MARK provádí samostatný národní výzkum poslechovosti rádií Radioprojekt. Třetí ze série „One Currency“ výzkumů v oblasti médií, na kterých se dlouhodobě podílíme, je kontinuální a zaváděcí výzkum pro měření sledovanosti televize „TV metry“.

Nabízíme kompletní škálu výzkumů

 • Deníková a panelová šetření auditoria i čtenářů
 • Výzkumy image tištěných titulů, televizních a rozhlasových stanic
 • Segmentaci mediálního trhu ve vybrané oblasti
 • Analýzy předplatitelského kmene, pravidelných čtenářů, posluchačské i divácké obce
 • COPY testy
 • Výzkumy konkurenčních titulů a stanic
 • Odhady diváckého, posluchačského a čtenářského potenciálu
 • Audity pořadů (hodnocení televizních a rozhlasových pořadů)
 • Kvalitativní sondy postojů a chování běžných i nejnáročnějších mediálních obcí
 • Testování nových pořadů, znělek nebo moderátora
 • A mnohé další

Vyberte si, s kým chcete pracovat

   

Jan Tuček
 

   

Jana Špolcová
(rádia, internet)

   

Jan Burianec
(TV, tisk)

Reference

Za STEM/MARK stojí výsledky a spokojení klienti. Rádi bychom vám představili některé z našich prestižních dlouhodobých projektů. Právě dlouhodobá a opakovaná spolupráce s klienty nám dává jistotu v tom, že odvádíme dobrou práci.

Zajišťujeme kompletní škálu výzkumů pro Český rozhlas, TV Prima i TV Nova. Mezi naše další klienty patří Český rozhlas, ATO, MAFRA, Mladá fronta, RRM a Unie vydavatelů.

Media projekt

V oficiálním celoplošném výzkumu čtenosti tiskových titulů využíváme naši CAPI síť (tazatele vyškolené na osobní dotazování s počítačem) a získáváme data o 25 000 respondentech přímo u nich doma.

Media projekt má nastavené přísné podmínky pro výběr domácnosti i konkrétního respondenta (náhodný výběr). Právě proto je nejnáročnější zkouškou kvality tazatelské sítě a koordinace při práci v terénu. Zároveň vyžaduje intenzivní komunikaci s vydavatelskými domy i agenturou.

Výsledky Media projektu mají zásadní dopad na trh tiskových médií i na aktivity vydavatelů a inzerentů.

Radioprojekt

Od roku 2006 jsme jedním ze dvou garantů a realizátorů oficiálního výzkumu poslechovosti českých rozhlasových stanic. Data sbíráme metodou CATI (telefonické dotazování) a každý rok vyhodnotíme údaje od 30 000 respondentů.

Radioprojekt jedním „one currency“ výzkum pro zadavatele reklamy v rádiích. Prověřuje profesionalitu našich CATI operátorů a důkladnost datových analytiků. Zadavatelem výzkumu je Asociace provozovatelů rozhlasového vysílání a Sdružení komunikačních agentur.

Tracking vnímání pořadů TV Prima

Provádíme pravidelný dvoutýdenní výzkum mapující povědomí a zájem o sledování stěžejních pořadů TV Prima na stanicích Family a COOL. Využíváme při tom kombinaci CAPI a CAWI metodiky na cílové skupině diváků.

Česká televize – volby do krajských zastupitelstev 2012

V roce 2012 jsme při výzkumu volebních preferencí pro Českou televizi sbírali data v přesně určených obcích po celé zemi. Kontroly více než 90 % rozhovorů potvrdily spolehlivost našich tazatelů a schopnost koordinátorů spouštět výzkumné projekty v rychlém sledu za sebou.

Kontinuální výzkum pro TV metry

Od roku 2001 vytváříme podrobný aktuální obraz mediálního chování českých domácností spolu s jejich sociodemografickým profilem. Připravujeme tak podklady pro výzkum sledovanosti televizních stanic, protože z námi navštívených domácností se vybírají účastníci měření pro TV metry. Naši tazatelé navštíví ročně 9 000 domácností vybraných náhodným adresním výběrem.