Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Veřejná správa

Veřejná správa představuje jednu z klíčových oblastí výzkumných aktivit STEM/MARK. V rámci ní jsme realizovali celou řadu unikátních i dlouhodobých výzkumných projektů, které se věnovaly rozličným oblastem jejího fungování. Při jejich řešení hledíme na marketingový i sociologický rozměr.

Spolupráce zahrnuje nejen významné projekty pro centrální orgány a jimi řízené instituce ( Policie ČR, SUKL, ČSÚ), ale i pro krajské úřady a místní zastupitelstva. Nezapomínáme ani na neziskový sektor (Transparency International) a vzdělávací instituce (Univerzita Karlova, VŠE).

Hlavní oblasti, na které se zaměřujeme:

  • Spokojenost občanů s fungováním veřejné správy a samosprávy
  • Kvalita života obyvatel (výzkumy pro obce a města)
  • Pocit bezpečí občanů, prevence kriminality
  • Dopravní obslužnost a problematika veřejné dopravy
  • Názory občanů na systém vzdělávání
  • Využití ICT ve veřejné správě, agendy eGovernmentu
  • Problematika bydlení, výstavby a urbanistického rozvoje
  • Vnímání Evropských fondů a  agenda čerpání prostředků
  • Sektorové studie z různých oblastí ekonomiky

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří (např. MV ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MMR ČR, Úřad vlády)

Vyberte si, s kým chcete pracovat

Jan Tuček

Pavel Šimoník

Jan Burianec

Gabriela Šamanová

Reference

Výzkum informační gramotnosti (MI ČR)

Plošené měření úrovně počítačové a informační gramotnosti s následnou verifikací těchto dovedností. Na základě tohoto projektu byla vytvořena mezinárodní metodika OECD pro podobné výzkumy.

Výzkum informačních potřeb veřejnosti

Tento rozsáhlý projekt probíhal několik let a mapoval nejen potřeby občanů, ale i úředníků a zastupitelů v oblasti komunikace s veřejnou správou.

Názory na státní maturitu

Ostře sledovaný a obdobně komplexní projekt sledování postojů a ohlasů na reformu maturit mezi studenty, pedagogy i laickou veřejností pro společnost CERMAT.

Studie zaměstnanosti v sektoru automobilového průmyslu

Výzkum zaměřený na zhodnocení rozvojových možností průmyslového odvětví. Sektorová studie pro MPSV se zabývala hlavně možnostmi vzdělávání v oboru a rozvojem pracovních příležitostí.