Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Nejlepším prezidentem po roce 1989 byl Václav Havel, Miloš Zeman je hodnocen průměrně trojkou

Pořadí v hodnocení prezidentů: 1) Václav Havel, 2) Václav Klaus, 3) Miloš Zeman. U Václava Havla panuje shoda více než poloviny lidí. Pozitivně je Miloš Zeman hodnocen za využívání pravomocí a zájem o problémy občanů. Negativněji za vystupování na veřejnosti a za způsob, jakým řeší politické spory.

Exkluzivní data přinesl dlouhodobý průzkum agentury STEM/MARK mezi českou populací starší 18 let.

Výzkumná agentura STEM/MARK se v druhé části dlouhodobého průzkumu (první část zde: https://www.stemmark.cz/cesi-zacinaji-premyslet-o-nastupci-milose-zemana/) zaměřila na hodnocení současného prezidenta v dílčích úlohách a kompetencích. Zároveň jsme zjišťovali, jak si vede současný prezident ve srovnání s předchozími prezidenty Václavem Klausem a Václavem Havlem.

Graf 1: Hodnocení současného prezidenta Miloše Zemana (říjen 2019)

Průměrná známka prezidenta Miloše Zemana je trojka

Současný prezident Miloš Zeman obdržel v celkovém průměrném hodnocení ve výzkumu STEM/MARK na školní stupnici horší trojku. Lépe je hodnocen za využívání prezidentských pravomocí, zde je ale nehodnotící konotace, to znamená, že je může využívat pozitivně i negativně, ale umně. Lepší známku zaznamenal současný prezident i za zájem o problémy občanů, což může být spojené především s jeho pravidelnými výjezdy do krajů. O něco hůře je současný prezident hodnocen v reprezentaci a obhajobě českých zájmů v zahraničí, řešení sporů na české politické scéně a způsobu vystupování na veřejnosti. Celkově pozitivnější hodnocení zaznamenal prezident u lidí starších 60 let, bez maturity a z moravských oblastí. Fandí mu výrazněji také lidé, kteří vnímají prezidentský úřad jako důležitý a přejí si, aby pravomoci prezidenta posílily.

V hodnocení využívání prezidentských pravomocí a zájmu o problémy občanů hodnotí pozitivněji (známka 1 či 2) Miloše Zemana dokonce pětina jeho odpůrců. Naopak u řešení sporů na české politické scéně a způsobu vystupování na veřejnosti hodnotí každý desátý volič Miloše Zemana současného prezidenta negativně. To může být příznakem toho, že pomyslné příkopy mezi odpůrci a příznivci současného prezidenta nejsou nepřekonatelné a může mezi nimi nastat i shoda. Otázkou je, zda se během příštích let dokáže objevit osobnost, která dokáže názory a hodnoty obou táborů spojit či alespoň přiblížit.      

Graf 2: Hodnocení porevolučních prezidentů (říjen 2019)

Václav Havel je nejlepším prezidentem pro téměř čtvrtinu voličů Miloše Zemana

Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta ČR vnímají Václava Havla. Ten i podle dat Ústavu empirických výzkumů STEM zůstává bezkonkurenčně největší postavou posledních 30 let. Jako druhý nejlepší byl nejčastěji uváděn Václav Klaus, třetí příčku obsadil současný prezident Miloš Zeman.

Při pohledu na srovnání podle sociodemografických charakteristik je patrné, že pozice nejlepšího prezidenta rozděluje jak věkové generace (viz graf 2), tak lidi dle nejvyššího dokončeného vzdělání. Lidé bez maturity považují dle výzkumu STEM/MARK častěji za nejlepšího prezidenta Miloše Zemana. Naopak u lidí s maturitou a vyšším vzděláním už jasně dominuje Václav Havel. Mladí lidí oceňují Václava Havla především za jeho humanitní odkaz. Poměrně překvapivým zjištěním bylo, že první polistopadový prezident Václav Havel byl jako nejlepší hodnocen každým čtvrtým voličem současného prezidenta Miloše Zemana. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen vyrovnaně.

„Detailnější datová analýza ukázala, že například těm, co považují za nejlepšího prezidenta Václava Havla, nezáleží častěji tolik na pohlaví hlavy státu a jsou nakloněni mladšímu, prozápadnímu intelektuálovi, který nemusí disponovat politickou zkušeností. Ti, kdo považují za nejlepšího prezidenta Miloše Zemana, jsou výrazněji pro muže, osobu starší alespoň 60 let s politickou zkušeností. Charakterově by se mělo jednat o člověka důrazného, ale zároveň s optimistickým výhledem a liberálním smýšlením.“ Upřesňuje výsledky průzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.  

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinace telefonického a online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 820 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Aktuální šetření bylo z hlediska větší relevance výsledků váženo na minulou volbu prezidenta. Šetření bude probíhat opakovaně.