Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Nejlepším prezidentem po roce 1989 je stále Václav Havel, Miloš Zeman ztratil prvenství u starších lidí

Pořadí v hodnocení polistopadových prezidentů: 1) Václav Havel, 2) Václav Klaus, 3) Miloš Zeman. U Václava Havla panuje shoda více než poloviny lidí. Rozdíly mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami se po roce zúžily. A u kterých skupin mají majoritu naši prezidenti?

Exkluzivní data přinesl dlouhodobý průzkum agentury STEM/MARK mezi českou populací starší 18 let. Aktuální vlna byla sebrána na přelomu září a října 2020.

Výzkumná agentura STEM/MARK se po roce (data před rokem zde: https://www.stemmark.cz/nejlepsim-prezidentem-po-roce-1989-byl-vaclav-havel-milos-zeman-je-hodnocen-prumerne-trojkou/) zaměřila na hodnocení toho, jak si vede současný prezident ve srovnání s předchozími prezidenty Václavem Klausem a Václavem Havlem.

Graf 1: Hodnocení porevolučních prezidentů dle věku (podzim 2020)

Václav Havel je nejlepším prezidentem pro pětinu voličů Miloše Zemana

Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta ČR vnímají Václava Havla. Ten i podle dat Ústavu empirických výzkumů STEM z roku 2019 zůstává bezkonkurenčně největší postavou posledních 30 let. Jako druhý nejlepší byl nejčastěji uváděn Václav Klaus, třetí příčku obsadil současný prezident Miloš Zeman.

Při pohledu na srovnání podle sociodemografických charakteristik je patrné, že Václav Havel vítězí téměř u všech skupin. Nejlepším polistopadovým prezidentem je pro lidi bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště či sociálně-ekonomického postavení. Mladší lidé oceňují Václava Havla především za jeho humanitní odkaz a respekt v zahraničí. Poměrně překvapivým zjištěním bylo, že první polistopadový prezident Václav Havel byl jako nejlepší hodnocen každým pátým voličem současného prezidenta Miloše Zemana.

„Díky meziročnímu srovnání se ukazuje, že prvenství Václava Havla je dlouhodobě neochvějné. I z jiných výzkumů a celonárodních anket jakou je například Největší Čech můžeme pozorovat jeho značný ohlas a prestiž, kdy spolu s TGM zároveň nastavili velmi vysokou laťku nároků a představ o prezidentské funkci. To vše potvrzuje i tendence, že s prvním polistopadovým prezidentem jsou častěji spojovány pozitivnější konotace než s jeho následovníky,“ interpretuje výsledky Jan Burianec ze STEM/MARK.

Graf 2: Hodnocení porevolučních prezidentů dle vzdělání (podzim 2020)

Miloš Zeman ztratil část příznivců v seniorském věku

Po ročním srovnání se stala poměrně významná změna u Miloše Zemana, který přišel o část příznivců z řad lidí starších 60 let – ti zároveň v roce 2018 tvořili jeho silnou voličskou základnu. Stále ale drží prvenství mezi levicově smýšlejícími, u voličů KSČM a těsně také u voličů ANO a SPD. Jako nejlepšího prezidenta ČR vidí také častěji Miloše Zemana ti, kteří vnímají prezidentskou funkci jako důležitou a zároveň chtějí posílit pravomoci. „Částečnou ztrátu podpory u lidí starších 60 let jen utvrzuje ztráta prvenství Miloše Zemana u sociálně-ekonomické skupiny lidí pobírající starobní důchod. Domníváme se, že je to především kvůli nižší mediální aktivitě prezidenta během první vlny koronakrize, kdy především ti nejstarší a nejohroženější, pro které je prezident důležitou postavou, postrádají jeho empatická slova podpory a viditelnost na veřejnosti,“ doplňuje výsledky Jan Burianec ze STEM/MARK.

Graf 3: Hodnocení porevolučních prezidentů dle politické orientace (podzim 2020)

Václav Klaus má stabilní pozici „dvojky“

Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen poměrně vyrovnaně. Na první místo sice u žádné dílčí (sledované) skupiny nedosáhnul, za to má ale o něco lepší hodnocení u lidí ze střední generace (45-59 let), u voličů pravice obecně, dále ODS, Trikolóry a jiných neparlamentních stran. Je k úvaze, proč Václav Klaus starší, jako jedna z hlavních postav české pravicové scény, nezískal prvenství právě u lidí, kteří se definují pravicově. Otázkou k zamyšlení může rovněž být, zda v Čechách může být v přímé volbě prezidenta zvolena pravicová osobnost, když v rovině postojů se zdá být česká populace spíše levicově orientovaná.

„Detailnější datová analýza ukázala, že například těm, co považují za nejlepšího prezidenta Václava Havla, nezáleží tak na pohlaví budoucí hlavy státu a jsou nakloněni mladšímu, prozápadnímu intelektuálovi, který nemusí toliko disponovat politickou zkušeností. Ti, kdo považují za nejlepšího prezidenta Miloše Zemana, jsou výrazněji pro dominantního muže, osobu starší alespoň 60 let s předchozí politickou zkušeností. Charakterově by se mělo jednat o člověka důrazného, ale zároveň s optimistickým výhledem a liberálním smýšlením,“ upřesňuje výsledky průzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.  

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinace telefonického a online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 815 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Šetření bylo z hlediska větší relevance výsledků váženo na minulou volbu prezidenta. Šetření probíhá opakovaně.