Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

O SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR je nezisková organizace, která již od roku 1994 podporuje, propaguje a obohacuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky.

Členství v SIMAR je otevřeno všem subjektům, které oboru působí, takový výzkum provádějí a objektivně interpretují výzkum ve vysoké kvalitě. Členové mají zájem tuto oblast dále kultivovat a tím vytvářet dobré jméno celého výzkumného oboru.

SIMAR vyvíjí vlastní metodické standardy* kvality sběru dat. Jejich dodržování v členských agenturách je prověřováno v pravidelných kontrolách kvality.

Mezi hlavní cíle SIMAR patří budování hodnoty a propagace oboru, dodržování a kontrola vlastních metodických a etických standardů a kultivace a vzdělání trhu spolu s programy pro výzkumnou komunitu a zadavatele.

SIMAR spolupracuje s globálním sdružením datové, výzkumné a „insight“ komunity ESOMAR a je kontaktním místem pro řešení stížností na porušení ICC ESOMAR Kodexu a je tak klíčovým partnerem pro budování efektivní seberegulace.

SIMAR je jako oborové společenstvo začleněno do Hospodářské komory ČR a členové SIMAR jsou tak zároveň členy Hospodářské komory.

Agentura STEM/MARK je členem SIMAR od roku 1994.

*Kniha standardů (50 MB) – Stáhnout